Propozycja i uzasadnienie zmian do Projektu Zarządu Województwa Małopolskiego

Propozycja zmian do (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego)   UCHWAŁA Nr…………. /17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia…………………………..2017 r.   w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów   w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw   Na podstawie

Przedstawienie proponowanych rozwiązań do Uchwały antysmogowej

Zał.1. Przedstawienie proponowanych rozwiązań do Uchwały antysmogowej Cel : Przywrócić najtańsze ogrzewanie budynków mieszkalnych drewnem – biomasą drzewną. Wprowadzić wzorowane na europejskich, rozwiązania gwarantujące spełnienie poziomu wymagań Ekoprojektu, podczas użytkowania pokojowych pieców i kominków (miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń). Wprowadzić ekologiczny system