Uroczyste wręczenie EUROPASS-MOBILNOŚĆ

Uroczystym wręczeniem dokumentów Europass-Mobilność zakończono Projekt “Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, którego celem była wymiana doświadczeń w dziedzinie kształcenia zawodowego w środowisku  międzynarodowym branży zduńskiej. Uczestnicy będą