Pismo do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego o przyjęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia zmian do POP oraz uchwały antysmogowej dla woj. małopolskiego

Kraków dn. 19 listopada 2018 r. Pan          Piotr Ćwik                               Wojewoda Małopolski                                                        Przewodniczący Wojewódzkiej Rady                                                  Dialogu Społecznego w Krakowie Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości przyłączając się do postulatu Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych, zwraca się do