Zaproszenie na Święto Rzemiosła Zduńskiego

                                                                                                     ZAPROSZENIE na                                                                                                           ŚWIĘTO  RZEMIOSŁA  ZDUŃSKIEGO 10 maj 2019 r. Przed trzema laty reaktywowaliśmy istnienie Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych. Obecnie chcemy przywrócić nasze patronalne Święto Rzemiosła Zduńskiego, które będziemy obchodzić w oktawie Święta św. Floriana, którego o