Zastrzeżenia i analiza błędnych założeń do POP 2020

Zastrzeżenia i analiza błędnych założeń do POP 2020

  Przesyłamy do wiadomości, przygotowane przez ekspertów informacje i analizę do POP 2020, uzasadniające konieczność odrzucenia wprowadzonych działań naprawczych zakazujących spalania biomasy drzewnej w ogrzewaczach pomieszczeń i kominkach, gdyż nie spowodują one obniżenia stężeń pyłu do oczekiwanego przez mieszkańców poziomu,