Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

śp. Tadeusza Chrzana

wieloletniego  zduna,

który z wielkim oddaniem poświęcał się pracy i podnoszeniu rangi zawodu.

Łączymy się w bólu z Rodziną oraz bliskimi zmarłego
i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Członkowie Małopolskiego Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych

dav
Pogrzeb