SZKOLENIA ZDUŃSKIE Z PRZYGOTOWANIEM DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

11
lut

SZKOLENIA ZDUŃSKIE Z PRZYGOTOWANIEM DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

  ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ZDUŃSKIE Z PRZYGOTOWANIEM DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH w zakresie: współczesne technologie zduńskie Sesja I - 25-26 luty 2019 r. Kraków, ul. Balicka 320   Współczesne zduństwo, to już nie tylko tradycyjne piece kaflowe czy kominki i niezobowiązujące „dogrzewanie” rekreacyjne. Dziś zduństwo to głównie „ogrzewanie”, czyli budowa pieców, w tym współczesnych piecokominków, które pozwalają w sposób ciągły dostarczać ciepło i ogrzewać nie tylko pomieszczenia ale i nawet całe domy. Stawia to przed naszym rzemiosłem poważne wymagania, gdyż zobowiązuje zduna, by je użytkownikowi zapewnił nie tylko piękną rekreację przy kominku, ale także zapewnił możliwość ogrzewania domu drewnem w sposób stały, wygodny i profesjonalny.   Ponieważ w każdej dziedzinie, tak również w zduństwie następuje dziś olbrzymi postęp technologiczny i rozwój innowacyjnych  technologii, nasz Cech stoi ma stanowisku, że zanim ktoś przystąpi do egzaminu mistrzowskiego czy czeladniczego, który ma potwierdzić jego kwalifikacje w zawodzie zdun, a więc nie tylko umiejętność wybudowania urządzenia, ale również zapewnienie ogrzewania, powinien mieć stworzone warunki do sprawdzenia i podwyższenia swoich umiejętności na „Kursie doskonalenia zawodowego”. Cech podjął już działania przygotowawcze do stworzenia takiego kursu (dla dorosłych) i ma zapewnienie o pomocy ze strony związanych z branżą środowisk naukowych, jak i rzemiosła austriackiego. Na konieczność zorganizowania tego rodzaju dokształcania dorosłych do umiejętności stosowania nowych technologii, urządzeń i materiałów zduńskich wpływa także fakt wprowadzenia przez Ministerstwo Oświaty nowych standardów nauki zawodu i egzaminowania. Dotyczy to także młodocianych, gdyż w naszej szkole branżowej - Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie będzie możliwe otwarcie również klasy zduńskiej. Ponieważ tego rodzaju szkolenie ma charakter dualnego, dlatego tak kurs doskonalenia zawodowego dorosłych, jak i nauka w szkole branżowej dla młodocianych wymagają jednego: zaangażowania i współpracy z posiadającymi potwierdzone kwalifikacje mistrzami zduńskimi, którzy oprócz znajomości tradycyjnych technologii i materiałów zduńskich, będą biegli także w stosowaniu najnowszych i najbardziej innowacyjnych współczesnych technologii, urządzeń i materiałów zduńskich. Bez tego rodzaju mistrzów nie będzie możliwe przywrócenia szkolnictwa zawodowego (szkolenia dualnego), a w konsekwencji rozwoju naszej branży do poziomu obserwowanego dziś na zachodzie. Dlatego, aby jak najszybciej rozpocząć i przyspieszyć ten proces przygotowania współczesnych Mistrzów zduńskich, nie czekając na stworzenie całego zamkniętego programu i systemu edukacji dualnej zdunów, chcemy już teraz zaprosić na wpisujące się w ten proces obecnie organizowane szkolenia zduńskie. Skoro  cały system zdobywania kwalifikacji w zawodzie zdun oparty jest na tzw. szkoleniu dualnym, czyli na połączeniu szkoleń teoretycznych z praktycznymi, również nasze szkolenia będą miały podobny charakter. Dlatego organizujemy je w cyklu 2-dniowym, by faktycznie mieć czas tak na zajęcia teoretyczne, jak i ćwiczenia praktyczne. Będziemy chcieli zapewnić możliwość zaliczenia wszystkich tematów rozszerzonego nauczania i egzaminowania. Dlatego do udziału w naszych szkoleniach zapraszamy w pierwszej kolejności tych, którzy chcieliby przygotować się i wziąć udział w najbliższych, organizowanych przez Cech w naszej Małopolskiej Izbie egzaminów zduńskich. Nasz Cech współuczestniczył w ubiegłym roku w przygotowaniu nowych standardów nauczania zawodu i egzaminowania. Stąd jest nam znany rozszerzony zakres tematyczny nauki zawodu oraz nowy rozszerzony zakres pytań egzaminacyjnych. Ponieważ byliśmy też ich współautorami, stąd uważamy, że niejako z pierwszej ręki będziemy mogli do nich przygotować uczestników szkolenia. Dziś, to już zupełnie inne zestawy pytań i inny zakres wiedzy, obejmujący wiele nowych zagadnień i technologii. Nowe egzaminy, stawiają dziś o wiele wyższe wymagania!!! Dlatego naukę tradycyjnego zduństwa opartego na stosowaniu tradycyjnych materiałów zduńskich, będziemy chcieli  rozszerzyć o umiejętność stosowania współczesnych technologii, urządzeń i materiałów zduńskich.   Planujemy, że szkoleniu teoretycznemu zawsze będzie towarzyszyć praktyczna nauka zawodu, która odbywać się będzie w firmie mistrzowskiej – u zduna, który ma kwalifikacje mistrzowskie. Obecnie, na tym szkoleniu będziemy ją, dzięki współdziałaniu  i pomocy realizować głównie w firmie Cebud,  która w ten sposób będzie także partnerem i sponsorem szkolenia. Mamy obiecaną także pomoc ze strony Małopolskiej Izby Rzemiosła i jej Szkoły Branżowej  współpracującej z naszym Cechem. Pierwszy cykl egzaminów planujemy  na druga połowę bieżącego roku. Koszty egzaminów zostały ustalone przez Związek Rzemiosła Polskiego dla wszystkich obecnych w nim Izb regionalnych na poziomie: egzamin mistrzowski – 1521 zł egzamin czeladniczy –   761 zł egzamin sprawdzający – 254 zł Piękne, niskoemisyjne, wygodne, a przede wszystkim zapewniające STAŁE OGRZEWANIE domów najtańszym ciepłem z DREWNA – POLSKIEGO OZE piece i kominki, to przyszłość branży zduńskiej — uwarunkowana jednak budową ich wyłącznie przez zdunów posiadających potwierdzone kompetencje zawodowe czeladnika i mistrza – tak jak to się dzieje w tych krajach europejskich, gdzie zduństwo jest dziś powszechnie szanowanym i innowacyjnym zawodem energetyki rozproszonej OZE. To już tylko kwestia czasu, kiedy również w polskiej branży, zaczną obowiązywać europejskie rozwiązania i regulacje prawne dotyczące naszego zawodu. Im wcześniej się na to przygotujemy tym lepiej. Dlatego nie chcemy organizować egzaminów bez wcześniejszego stworzenia możliwości dokształcenia zawodowego, które pozwoli dostosować nasze umiejętności do nowych wymagań.   Planowany pierwszy cykl Szkoleń Zduńskich w wymiarze teoretycznym i praktycznym odbędzie się w siedzibie firmy Cebud w dniach: poniedziałek 25 luty i wtorek 26 luty br. od godz. 10.00   Dzięki „gościnności” Cebudu, szkolenie będzie bezpłatne z wyjątkiem kosztów dojazdu i noclegu, który również możemy pomóc zorganizować. Do udziału w Szkoleniu zapraszamy i  w pierwszym rzędzie będziemy chcieli przyjąć tych, którzy swoją przyszłość zawodową zdecydowanie wiążą z wykonywaniem zawodu zduna, czyli z branżą energetyki rozproszonej opartej na spalaniu drewna – POLSKIEGO OZE. Ze względu na „dualny” charakter szkolenia ilość uczestników musi zostać niestety ograniczona. Prosimy o jak najwcześniejsze zgłoszenia.                                                                            Serdecznie zapraszamy                                                                    W imieniu Zarządu Jacek Ręka                                                                 Starszy Małopolskiego Cechu Zdunów   Cech – biuro organizujące szkolenia e-mail: m.cech@zduni.eu Tel. 12 637 36 23 Tel. 664 058 205

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.