POPARCIE STANOWISKA ZDUNÓW

4
lut

POPARCIE STANOWISKA ZDUNÓW

POPARCIE STANOWISKA ZDUNÓW     „TAK – dla palenia drewnem        w ekologicznych piecach i kominkach”   Zwracamy się z prośbą o poparcie Stanowiska Zarządu Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych, wobec propozycji do nowego Programu Ochrony Powietrza (POP) dla Małopolski. Prosimy o złożenie podpisu na www.petycjeonline.com pt. „Poparcie stanowiska zdunów” W załączonej na ww. stronie Uchwale Zarządu Cechu przedstawiamy uzasadnienie naszych żądań i wskazujemy propozycje rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do stworzenia nowego POP skutecznie rozwiązującego problem zanieczyszczenia powietrza z prawdziwych i właściwie rozpoznanych źródeł, a nie z pieców i kominków spalających drewno wskazanych przez zideologizowane ekologizmem krzykliwe środowiska, jako główne przyczyny złej jakości powietrza. Jako pierwsi pokrzywdzeni dotychczasowymi Programami Ochrony Powietrza rzemieślnicy i mieszkańcy Krakowa, zwracamy się do wszystkich przekonanych, że drewnem możemy dziś ogrzewać nasze domy w sposób całkowicie bezpieczny dla naszego zdrowia i jakości powietrza – o poparcie naszego Stanowiska wobec przedstawianych nowych, jeszcze bardziej rygorystycznych propozycji, w praktyce ograniczających możliwość budowy pieców i kominków, w którym: Żądamy zaprzestania zaliczania do zanieczyszczających powietrze „kopciuchów” spalających „paliwa stałe” – wszystkich bez rozróżnienia spalających drewno pokojowych pieców i kominków, nawet tych, które mogą zagwarantować poziom emisji na poziomie Ekoprojektu – uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej za całkowicie bezpieczny dla zdrowia i dla jakości powietrza. Żądamy w miejsce nowych ograniczeń i zakazów spalania „paliw stałych”, w tym drewna/biomasy drzewnej, wprowadzenia stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej regulacji, które będą rozróżniały na „spełniające” i „niespełniające” wymogi emisyjne i zakazywały stosowania wyłącznie tych urządzeń, które nie będą ich spełniały.Nie można stosować dziś skompromitowanej zasady „odpowiedzialności zbiorowej” i zakazywać stosowania wszystkich urządzeń, wrzucając do jednego worka „paliw stałych”, czy „niskiej emisji”. Żądamy rozwiązań wprowadzających systemy wsparcia (dotacji) promujących stosowanie instalacji umożliwiających dogrzewanie (kominkami) i ogrzewanie (piecami) budynków mieszkalnych drewnem jako OZE i niewykluczania z krajowego miksu energetycznego najstarszej i największej technologii OZE – ogrzewaczy pomieszczeń na biomasę drzewną, która na równi z innymi współczesnymi technologiami OZE, w najtańszy i przyjazny dla mieszkańców sposób może przyczynić się do bardziej  skutecznej transformacji energetycznej w kierunku osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. Żądamy w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza zaprzestania używania, jako argumentu za ograniczeniem spalania drewna, fałszywych, niepopartych wiarygodnymi dowodami informacji o rzekomym, a nawet większym niż ze spalania węgla czy innych źródeł, wpływie instalacji spalających drewno na jego zanieczyszczanie. Żądamy wyciągnięcia konsekwencji wobec winnych, którzy poprzez wskazanie spalania drewna, jako głównej przyczyny zanieczyszczania powietrza, doprowadzili do skierowania działań naprawczych w POP na źródło, niemające praktycznie żadnego wpływu na jego jakość, a przez to do spowolnienia poprawy jakości powietrza i wykluczenia MŚP rzemiosła zduńskiego z możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Krakowa Żądamy radykalnej zmiany przygotowywanego obecnie nowego POP i odstąpienia od rozwiązań ograniczających i zakazujących spalanie drewna w indywidualnych ogrzewaczach pomieszczeń, a skierowanie ich na właściwie rozpoznane i określone jako główne źródła zanieczyszczeń powietrza, po przeprowadzeniu – jak w innych krajach Unii Europejskiej wiarygodnych badań z zastosowaniem różnych współczesnych metod naukowych. Żądamy, aby przygotowywane plany działań naprawczych, mające określić bezpieczne zasady spalania drewna/biomasy drzewnej w dopuszczonych do użytkowania piecach i kominkach, zostały wypracowane w ramach konsultacji w wyodrębnionym Zespole Roboczym, przy udziale specjalistów i ekspertów posiadających znajomość urządzeń z branży zduńskiej, a nie były dalej narzucane w nierealny sposób przez środowiska zainteresowane ograniczeniem lub wykluczaniem stosowania tej technologii OZE. Żądamy, by w naszym kraju, tak bardzo bogatym w zasoby drewna energetycznego pozwalające na indywidualne ogrzewanie niemal wszystkich budynków mieszkalnych, zaprzestano ograniczania, a nawet wykluczania najstarszej i powszechnie stosowanej w krajach Unii Europejskiej technologii OZE – ogrzewaczy pomieszczeń.         Mieszkańcy nie mogą być dziś pozbawiani dostępu do najtańszego źródła ciepła, tym bardziej że poprzez możliwość stosowania tych urządzeń niezależnie od dopływu energii elektrycznej, mogą one zagwarantować użytkownikom pełne bezpieczeństwo energetyczne, tym bardziej oparte na paliwach lokalnych. Żądamy zaprzestania wszelkich działań, które – jak nigdzie w Europie, przez wykluczanie możliwości stosowania współczesnych pieców i kominków na drewno, czynią z mieszkańców naszego kraju Europejczyków „drugiej kategorii”, których pozbawia się dóbr tworzących od wieków poziom kultury życia, pogarszając w ten sposób jakość ich życia, pod fałszywym zarzutem przyczyniania się do zjawiska smogu. Żądamy promocji i wsparcia stosowania pieców i kominków, gwarantujących emisję na poziomie Ekoprojektu i stanowiących dziś wielką szansę dla realizacji celu neutralności klimatycznej w możliwie najtańszy sposób. Oczekujemy, że wyrażone przez nas słuszne żądania, zostaną uwzględnione w nowych Programach Ochrony Powietrza (POP) i w miejsce zakazów palenia drewnem, zostaną wprowadzone regulacje promujące jego stosowanie w sposób gwarantujący czystą emisję i CZYSTE POWIETRZE. [gview file="http://zduni.eu/wp-content/uploads/2020/02/Uchwała-Zarządu-nr-1-Stanowisko-do-POP.pdf"]

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.