Zarząd Cechu:

Jacek Ręka – Starszy cechu

Paweł Karnia – Podstarszy Cechu

Krzysztof Jaśko – Podstarszy Cechu

Maciej Niemczyk – Skarbnik Cechu

Jarosław Nowak – Sekretarz Cechu

Członkowie:

Powrót do strony głównej.