W dniu dzisiejszym tj. 26.10.2016 r. przedstawiciel naszej branży Jacek Ręka bierze udział w II Zjeździe Rzemiosła Polskiego w gmachu Sejmu RP w Warszawie, z ramienia Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych zrzeszonego w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

Po 15 latach po raz drugi w nowej sytuacji zebrali się przedstawiciele rzemiosł, aby poruszyć tematy związane z życiem i rozwojem zawodów rzemieślniczych.

Jest to niezwykle potrzebne dla naszej branży ze względu na aktualne zagrożenie jej działalności.

czesc-1-1-1

II Zjazd Cechów Rzemiosła Polskiego – Warszawa