Sytuacja branży formalnie jest nadal nieciekawa i wręcz groźna.

Od 1 VII b.r. w Małopolsce a od 1 IX b.r. na Śląsku można już będzie budować wyłącznie pokojowe piece i kominki które mają certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów emisyjnych Ekoprojektu. Oznacza to, że praktycznie nie będzie można już budować ani przebudowywać tradycyjnych pieców kaflowych i kuchni. Jako Cech Zdunów, chcemy dla członków zdobyć stosowne certyfikaty umożliwiające budowę pieców i nad tym pracujemy.

Po drugie. Nadal w Krakowie nie zmieniono jeszcze zapisów uchwały antysmogowej, która chce całkowicie zakazać od sezonu 2019/2020 budowy w ogóle jakichkolwiek pieców i kominków na paliwa stałe. Pozbawi to mieszkańców dostępu do najtańszego źródła ciepła z drewna a nam zdunom zdecydowanie ograniczy możliwości wykonywania zawodu.

Jako Cech prowadzimy intensywne działania, aby zmienić uchwałę i warunkowo dopuścić pokojowe ogrzewacze czyli piece i kominki oczywiście te, które będą spalały drewno- biomasę drzewną wyłącznie w sposób proekologiczny. Dlatego intensywnie upowszechniamy i zabiegamy o wsparcie przygotowanego przez nas Programu Antysmogowego Rzemiosła Zduńskiego, który faktycznie może stać się podstawą do prowadzenia rozmów o zmianie tej uchwały. Apelujemy o jego przyjęcie u wszystkich odpowiedzialnych za realizację tej uchwały urzędników miejskich i wojewódzkich a także burmistrzów Gmin i instytutów naukowo-badawczych. Z wielu stron mamy obiecane zajęcie się tym problemem i kontynuowanie prac nad uzasadnieniem i wprowadzeniem zmian.

Dlatego nadal współpracujemy ze stanowiącymi nasze zaplecze merytoryczne naukowcami z AGH i UJ, prawnikami oraz organizacjami ekologicznymi, by upowszechnić i uzasadnić nasz Program Antysmogowy.

Mamy duże wsparcie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie oraz przez nią ogólnokrajowego Związku Rzemiosła Polskiego reprezentującego nasze interesy na szczeblu rządowym.

Sprzyjającym wydarzeniem jest też fakt, iż jako Cech dostaliśmy dzięki wsparciu Izby Rzemieślniczej dużą dotację unijną – tzw. Erazmus + , by móc zintensyfikować szkolenie naszych członków z pomocą Zrzeszenia Cechów austriackich (w najbliższym czasie poinformujemy o szczegółach wyjazdu do Austrii a o zgłoszeniu będzie decydowała także terminowość w płaceniu składek).

Z pozyskanych w Związku Rzemiosła Polskiego informacji wynika, że w planach Rządu jest wzmocnienie rzemiosła. Jest więc wielka szansa na nadejście zmian w oczekiwanym przez nas kierunku. Potrzeba tylko jednego: musimy wciąż stanowić silny i aktywny PODMIOT – organizację, która będzie skutecznie reprezentowała rzemiosło zduńskie. Stąd tak ważne jest, by członkowie Cechu swoją obecnością i aktywnym zaangażowaniem wyrażali swoje poparcie. Planujemy wiele akcji – ale to wszystko upadnie gdyż nie będzie terminowego wpłacania składek. Bez nich to już na pewno nic nie zdziałamy. Dlatego apelujemy o ich uregulowanie.

Wszystkie te działania choć tak dramatycznie spóźnione przez brak reprezentacji naszego rzemiosła przez brak istnienia Cechu w minionych latach, wymagają dziś podwójnej intensywności. Na razie, wspierając się w Zarządzie Cechu jakoś dajemy radę. Ale potrzebujemy poczucia że nam wszystkim jednakowo bardzo zależy na obronie i rozwoju naszej branży. Dlatego prosimy nie każcie nam jeszcze tracić czasu na przypominanie o dokonywaniu terminowej wpłaty składki. Terminowa wpłata składki członka Cechu – 500zł rocznie czy podzielona na 2 lub 4 raty kwartalne będzie dla nas wszystkich znakiem, że doceniacie i wspieracie działania Cechu ! Bez silnej reprezentacji rzemiosła zduńskiego popartego nie tylko składkami ale także udziałem i obecności w organizowanych przez Cech wydarzeniach, nie pokażemy wystarczająco wyraźnie decydentom i mieszkańcom iż jesteśmy obecni i nie można nas tak po prostu „wykreślić” i przenieść do lamusa historii.

Niech tego wyrazem będzie także nasz konieczny udział w najbliższej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła do Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 2 września 2017r.

Rzemieślnicy zawsze, a zwłaszcza w trudnych dla siebie chwilach szli po ratunek do Maryji naszej Łaskawej Wspomożycielki.

Dobrze też, że nasze szeregi zasiliło ostatnio kilku doświadczonych i aktywnych zdunów. Im będzie nas więcej tym pewniej obronimy naszą branżę i skuteczniej przygotujemy się do sprostania nadchodzącym zmianom.

Ukazała się także (już do nabycia w siedzibie Cechu) pierwsza książka o nas „Krótka historia krakowskich zdunów”. Została ona przygotowana z myślą o wsparciu naszego reaktywowanego po latach Cechu zdunów. Powstała trudem i wsparciem wielu aktywnych rzemieślników zduńskich. Myślę, że każdy powinien ją mieć – by móc się czym pochwalić a także, by móc ją podarować co bardziej wpływowym swoim klientom czy znajomym (książka dostępna w cenie 48zł, oczywiście dla członków z uregulowanymi składkami w promocyjnej tańszej cenie za 38zł)

 

W najbliższym czasie planujemy też zorganizować w siedzibie Cechu szkolenie zduńskie, które pomoże nam przygotować się do wprowadzania koniecznych zmian w wykonywaniu naszego zawodu. Mamy nową sytuację i musimy się przygotować byśmy mogli uchwały antysmogowe wykorzystać dla naszego rozwoju a nie likwidacji działalności zduńskiej (szczegóły szkolenia wkrótce). Planowane jest ono na 25-26 września 2017r.

Dodatkowo, wcześniej – 4-5 września b.r. dla wszystkich w branży (obowiązkowe wcześniejsze zgłoszenie) jest jeszcze planowane wprowadzające szkolenie, które również odbędzie się w siedzibie Cechu.

Serdecznie zapraszamy

Z poważaniem

Jacek Ręka

Starszy Cechu

Informacje – Zaproszenie dla Członków Cechu – Pielgrzymka