Małopolski Cech Zdunów na Targach KOK Austria 2019

7
lut

Małopolski Cech Zdunów na Targach KOK Austria 2019

  Wyjazd zdunów na KOK 2019 do Wels w Austrii.       Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych zorganizował w dniach 30.01 – 1.02 br. wyjazd na tzw. targi zduńskie KOK do Wels w Austrii. Uczestniczyli w nim, oprócz zdunów naszego cechu także zduni z innych regionów kraju zrzeszeni i jeszcze niezrzeszeni w cechach zawodowych. Wyjazd do Wels był formą kontynuacji rozpoczętego w ubiegłym roku wyjazdu 20-osobowej grupy zdunów w ramach programu Erasmus+ z Projektu realizowanego ze środków PO WER. Była to świetna okazja podtrzymania naszych kontaktów i dalszego promowania tak stosowania nowoczesnych technologii zduńskich w praktyce, jak i realizowania zadań szkolenia zawodowego. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć, jak wygląda praktyczny egzamin zawodowy najlepszych uczniów z konkurujących ze sobą tradycyjnych regionów oraz jak wygląda w praktyce wprowadzanie na rynek najnowocześniejszych niskoemisyjnych i bardziej komfortowych w użytkowaniu urządzeń grzewczych na drewno – biomasę drzewną.     Połączenie najnowszych rozwiązań technicznych z pięknem wyrobu, jakim był zawsze piec pokojowy i kominek, to stały element charakteryzujący branżę zduńską. W ramach przewidzianych dla uczestników KOK ( wyłącznie z branż zduńskiej i pokrewnych) szkoleń na Technische Tagung, Polacy odwiedzający targi mogli wziąć także udział w specjalnie zorganizowanym dla naszej grupy wykładzie przygotowanym przez dyrektora targów dr inż. Thomasa Schifferta, który na podstawie nowo przeprowadzonych badań naukowych przybliżył nam ich wyniki, ukazując zalety i wyższość ogrzewania pomieszczeń promieniowaniem cieplnym z grzewczych brył pieców pokojowych i kominków akumulacyjnych nad popularnym ogrzewaniem konwekcyjnym.                     Wspólny wyjazd busem, wspólne przebywanie w grupie zdunów, stworzyły niecodzienną okazję do rozmów i wymiany poglądów zwłaszcza w tak „gorącym” dziś dla naszej branży problemie, jaki stworzyli nam „aktywiści”, chcący w zapale likwidacji wszystkich indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe z sektora komunalno-bytowego, zniszczyć także dające od tylu wieków, najpiękniejsze i najtańsze, a zarazem proekologiczne ogrzewanie drewnem – rzemiosło zduńskie. Przez kontakt z branżą i rzemiosłem zduńskim prezentowanym przez uczestników targów KOK w Wels i to niemal ze wszystkich krajów europejskich, nasi zdunowie nabrali nowych sił i nadzieję, że ich walka o rozwój i o przetrwanie rzemiosła zduńskiego w Krakowie i Polsce ma sens i jest jak najbardziej potrzebnym nowoczesnej Europie działaniem rozwijającym technologie stosowania OZE i ochrony klimatu przed nadmierną emisją gazów cieplarnianych z kopalnych — w tym także z gazu, źródeł energii. Z nową świadomością, że czerpiące z tradycji nowoczesne i  najbardziej proekologiczne technologie zduńskie oparte na dawaniu najzdrowszego , najpiękniejszego i najtańszego ciepła z drewna — polskiego OZE, są dziś jak najbardziej potrzebne — i nigdy nieprzestaną być! Dziękujemy wszystkim za stworzenie wspaniałej atmosfery na wyjeździe. Mamy nadzieję, że nie był to ostatni raz ! :)                          

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.