Zaproszenie do udziału

w Międzynarodowych Targach Kominkowych 2020
na stanowisko Małopolskiego Cechu Zdunów.

Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych, obejmując honorowym patronatem kolejną edycję Międzynarodowych Targów Kominkowych w Poznaniu chce przyczynić się tak do promocji samych targów kominkowych, jak przede wszystkim do promocji budowanych przez zdunów pieców pokojowych. Skoro współcześnie budowane piece pokojowe, w tym piecokominki mogą już ogrzewać budynek w sposób stały i to spalając wysoce ekologicznie wyłącznie drewno, możemy jako branża zduńska w najtańszy i najprostszy przyczynić się do spełnienia unijnego wymogu osiągania neutralności klimatycznej, czyli zastępowania paliw kopalnych odnawialnymi (OZE).

Przekazanie do szerszej świadomości wiedzy o nowych proekologicznych technologiach budowy pieców pokojowych, gwarantujących czyste spalanie, czyste powietrze i najtańsze zdrowe ogrzewanie domów, staje się dziś najważniejszym wyzwaniem dla naszej branży rzemiosła zduńskiego.

Dlatego zapraszamy wszystkich członków Cechu do włączenia się w te działania i o obecność na Targach, by móc na naszym stanowisku cechowym, rozmawiać z odwiedzającymi i udzielać informacji o możliwości stosowania współczesnych pieców zduńskich – w ramach nadchodzącej transformacji energetycznej – ponownie do ogrzewania domów drewnem jako największym polskim OZE. Wraz z cechem zdunów stworzylibyśmy w ten sposób wspólną płaszczyznę spotkania dla zdunów.

Zachęcamy też członków Cechu, by w miarę możliwości przywieźli i dołożyli do ogólnych materiałów reklamowych Cechu, swoje materiały reklamowe, lub nawet egzemplarze reklamowe swoich produktów (w tym wypadku będą proszeni o współuczestniczenie w ogólnych kosztach związanych z utrzymaniem stanowiska wystawienniczego). Wszystkich prosimy, aby drogą mailową lub telefonicznie zaprosili znajomych do odwiedzenia naszego stanowiska na Targach w dniach 4-7 luty 2020 r. Prosimy  o przesłanie do biura Cechu zaktualizowanych danych swojej firmy, by ją poprawnie wymienić w ulotce cechowej.

Cech w imieniu wszystkich członków zaprezentuje na Targach nowy technologicznie sposób spalania drewna w palenisku piecowym typu tradycyjnego i współczesnego, oraz zorganizuje w środę lub czwartek konferencję prezentującą osiągnięcia branży zduńskiej, które pozwalają stosować budowane dziś piece do redukcji paliw kopalnych i redukcji emisji zanieczyszczeń do poziomów, które nie dawałyby powodów uzasadniania potrzeby zakazywania ich stosowania w Polsce (i oczywiście w Krakowie).

Przedstawienie tego „gorącego” tematu powinno zainteresować wielu odwiedzających Targi i wywołać pozytywną dyskusję przyczyniającą się do rozwoju i promocji naszej branży.

Ps. Prosimy o przesyłanie informacji o zapotrzebowaniu na wejściówki.

Serdecznie zapraszamy

Międzynarodowe Targi Poznańskie- KOMINKI 2020