Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych wystosował pismo do Ojca Świętego Franciszka.

 

Pismo to było także kierowane do wiadomości Prezydenta Miasta Krakowa, odpowiedź znajduje się poniżej.

Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych ustosunkował się do niego zamieszczając odpowiedź, która znajduje się poniżej.

Pismo wystosowane do Ojca Świętego Franciszka