W związku z planowanym rozwojem kształcenia w zawodzie zdun, prosimy o zgłaszanie się zrzeszonych w Cechu Zakładów Zduńskich, które wyrażają gotowość przyjęcia uczniów na praktykę nauki zawodu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby szkolące posiadające odpowiednie uprawnienia – tytuł mistrza i kurs pedagogiczny, mogą skorzystać również z przysługującego im wynagrodzenia i zwrotu kosztów. Szczegóły proponujemy omówić na najbliższym planowym spotkania Cechu w poniedziałek 19.09.2016. Zapraszamy członków, kandydatów i Sympatyków.

Starszy Cechu Zdunów

Jacek Ręka

Praktyczna nauka zawodu – zgłoszenie osób szkolących.
Tagi: