Program PO WER – Kształcenie i szkolenie zawodowe

6
lis

Program PO WER – Kształcenie i szkolenie zawodowe

Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: “Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe przez Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego i modernizacja bazy dydaktycznej w tym programów nauczania firm zrzeszonych w Cechu uczących zawodu młodocianych pracowników oraz podniesienie kompetencji kadry tych firm. Projekt otrzymał dofinansowanie z UE: 104 734,08 PLN [gview file="http://zduni.eu/wp-content/uploads/2017/11/Plakat-poprawiony-Erasmus.pdf"]

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.