Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

“Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ”

realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe przez Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego i modernizacja bazy dydaktycznej w tym programów nauczania firm zrzeszonych w Cechu uczących zawodu młodocianych pracowników oraz podniesienie kompetencji kadry tych firm.

Projekt otrzymał dofinansowanie z UE: 104 734,08 PLN

Program PO WER – Kształcenie i szkolenie zawodowe