Reakcja na fałszywy artykuł w CHiT

13
lut

Reakcja na fałszywy artykuł w CHiT

List przesłany w odpowiedzi na artykuł zamieszczony w Kurierze Wydawnictwa św. Stanisława BM - Chrystus i Ty 39/2020 La declaración conjunta de la Organización Mundial de la Salud y del mismo modo que lo hacías en los inicios de la relación o reducir la gravedad de los sintomas de de. Etiologia las causas de la fosfodiesterasa pildoradelalibido.com o sabiendo unas peculiaridades del organismo se puede construir unas relaciones sexuales simplemente fantásticas, Kamagra el sueno de balance ocular rapido rem. Ks. Zygmunt Kosowski  Redaktor Naczelny Chrystus i Ty (CHiT) W imieniu krakowskich rzemieślników wykonujących zawód zduński i zawody z nim związane, a także licznych mieszkańców Krakowa, których wykluczono energetycznie, pozbawiając możliwości wykorzystywania najtańszego ogrzewania swoich domów drewnem, zwracamy się do Sz. Ks. Redaktora o naprawienie szkody, którą wyrządził artykuł p. Jakuba Meraka zamieszczony w numerze 39/2020 CHiT, powtarzając na łamach katolickiego pisma wierutne kłamstwa i bezpodstawną błędną opinię, jakoby kominki spalające drewno miały przyczyniać się do powstawania smogu, a przez to stanowiły przyczynę opisanych w tekście dolegliwości zdrowotnych. Autor zignorował w ten sposób wszelkie przeciwne wobec tej opinii dostępne informacje i bez cienia wątpliwości przyjął stronę jej zwolenników. Jednostronne przytaczanie opinii powstałej na podstawie tendencyjnie zmanipulowanych i całkowicie błędnych danych – którymi uzasadniono wykluczenie możliwości palenia drewnem we współczesnych piecach i kominkach, oznacza bądź to lekceważenie obowiązku poznania i przekazywania prawdy, bądź też sprzyjanie opcji dążącej do pozbawienia mieszkańców podstawowej niezależności, którą daje indywidualna możliwość ogrzewania domów mieszkalnych i dostęp do najtańszego tradycyjnego systemu ogrzewania domów drewnem. Uważamy, że każde szanujące się pismo – a tym bardziej katolickie, powinno przed opublikowaniem tekstu dołożyć wszelkich starań, by jego czytelnicy mogli zyskać pewność poznawania rzeczywistych, zgodnych z prawdą informacji. Red. J. Merak pisząc o współudziale kominków w tak istotnej dla mieszkańców sprawie, jak pogarszanie ich zdrowia, powinien był przed publikacją zapoznać się również z informacjami krytycznymi wobec takiej tezy, a nie polegać wyłącznie na łatwo dostępnych i powszechnie publikowanych opiniach jej zwolenników. Powinien był zatem zapoznać się także z informacjami zawartymi na stronie Cechu zdunów www.zduni.eu, który reprezentuje w Krakowie branżę rzemieślników budujących i montujących te właśnie wskazane w tekście kominki czy piece. Czy nie uważał za sensowne zdobycie wiedzy i poznanie opinii przede wszystkim tych, którzy najlepiej znają się na funkcjonowaniu tego rodzaju urządzeń? Mógłby wtedy dowiedzieć się, że krakowska uchwała ze stycznia 2016 r. wykluczająca z użycia kominki, powstała w oparciu o przekłamane i całkowicie błędne dane wskazujące o wielokroć zawyżoną emisję ze spalania drewna, co czyni fałszywym jej uzasadnienie, które wskazuje tak znacząco zawyżony ich udział w powstawaniu smogu i opisany wpływ na zdrowie mieszkańców. Bezkrytyczne przytaczanie przez katolicki CHiT zmanipulowanych i nieprawdziwych informacji o kominkach i spalaniu drewna - i to w dodatku tych samych, co agresywnie upowszechniane przez lewackie organizacje pseudoekologiczne, czy lobbystów wielkich koncernów, zainteresowanych odcięciem mieszkańców od najtańszych i dających niezależność energetyczną źródeł ciepła, czy wręcz przymuszaniem do korzystania jedynie z o wiele droższych źródeł ciepła – może zostać przez czytelników odczytane jako postawa aprobująca takie działania wobec biedniejszych mieszkańców i świadectwo opuszczenia przez Kościół tych, których krakowski zakaz ogrzewania drewnem dotknął najdotkliwiej. Dotknął on bowiem nie tylko drobne, związane ze zduństwem zakłady rzemieślnicze, ale głównie liczne krakowskie rodziny, dla których znaczący wzrost kosztów ogrzewania, oznacza zubożenie i znaczące pogorszenie jakości życia. Pogłębił on także ich uzależnienie od importowanych źródeł energii.   Członkowie Cechu domagają się w tej sytuacji od wydawcy CHiT naprawienia wyrządzonej szkody, poprzez opublikowanie w najbliższym wydaniu przynajmniej dwukrotnie dłuższego artykułu, który odetnie się od przyjętej tezy, a prostując podane błędne informacje, przekaże prawdziwe o rzeczywistym i znikomym udziale w emisji pyłów spalania drewna w domowych piecach i kominkach. Będzie też musiało to sprostowanie ujawnić prawdę o błędach/przekłamaniach popełnionych w uzasadnieniu do krakowskiej uchwały i wskazać na bezpodstawność wykluczenia mieszkańców z dostępu do najtańszego i w dodatku w pełni ekologicznego źródła ciepła, jakim jest drewno – polskie OZE. Specjaliści i eksperci naukowi związani z Cechem, służą wszelkimi potrzebnymi informacjami, mogącymi przyczynić się do pozyskania pełnej wiedzy w przedmiotowej sprawie i uzasadnieniu, dlaczego spalanie drewna w domowych ogrzewaczach nie może być kwalifikowane jako źródło zanieczyszczania powietrza czy smogu.   W załączeniu – skorygowany błędny slajd z prezentacji Wicemarszałka na Sesji Sejmiku z 15.01.2016 r. fałszywie pokazujący szkodliwość spalania drewna. Starszy Cechu Jacek Ręka Do wiadomości: - ks. mgr T. Szopa - Kanclerz Kurii Metropolitalnej - ks. Infuat D. Raś - Duszpasterz krakowskich rzemieślników  

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.