W imieniu Cechu jako organizacji wspierającej działania związane z doprowadzeniem do zmiany krakowskiej uchwały antysmogowej, zakazującej spalanie drewna, pragnę podziękować za dokonane wpłaty poniżej wymienionym firmom, dzięki którym mogliśmy sfinansować Działanie 1 dot. złożenia skargi do Trybunału Konstytucyjnego.

– Spartherm Kraków

– Cebud

– Darko

– Nordflam

– Schiedel

– Wentor

– Parkanex

– Węgier Glass

– Intebo

– P.H.U. G.Dygas

– Kafmet

– Z.U.H. Paweł Stańczyk

Bardzo prosimy o dalsze wpłaty na wsparcie Działania 2 dot. przygotowania na poziomie naukowym ekspertyz uzasadniających twierdzenia naszej branży o możliwości zagwarantowania czystego spalania drewna w piecach i kominkach.

Do sfinansowania ekspertyz brakuje nam jeszcze 3200 zł.

Ponieważ sąd NSA  w Uzasadnieniu zarzucił naszej stronie, że nie posiadamy wystarczających dowodów na te twierdzenia, musimy je uzyskać, zlecając ich opracowanie współpracującym z nami naukowcom z AGH m.in. z zespołu prof. M. Filipowicza, który już od paru lat wspiera naszą branżę w problematyce czystego spalania drewna.

Z góry dziękuję za zrozumienie, gdyż tylko wspólnie damy radę odrzucić głoszoną nieprawdę i działania zagrażające naszej branży.

Skarga do Trybunału Konstytucyjnego