Spotkanie przygotowawcze “Szkolenie kadry inwestycją w kształcenie młodzieży- ku przyszłości nowoczesnego zduństwa”

9
mar

Spotkanie przygotowawcze “Szkolenie kadry inwestycją w kształcenie młodzieży- ku przyszłości nowoczesnego zduństwa”

Dnia 19.02.2018r w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości zostało zorganizowane spotkanie przygotowawcze ze zdunami posiadającymi tytuł czeladniczy lub mistrzowski, którzy będą uczestniczyć w projekcie pt. „ Szkolenie kadry inwestycją w kształcenie młodzieży- ku przyszłości nowoczesnego zduństwa”. Spotkanie prowadził Tomasz Kowalik – koordynator projektu ze strony MIRiP. Projekt realizowany jest przez Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych w Krakowie. Do projektu zostało zakwalifikowanych 20 rzemieślników z branży zduńskiej zrzeszonych w Małopolskim Cechu Zdunów, którzy są członkami (lub chcą nimi być) Komisji Egzaminacyjnych i przygotowują a następnie przeprowadzają egzaminy czeladnicze i mistrzowskie lub posiadają odpowiednie kwalifikacje do pełnienia tej funkcji oraz posiadają własne zakłady rzemieślnicze, do których chętnie przyjmą uczniów na praktykę. Osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu w najbliższym czasie wezmą udział w tygodniowym przygotowaniu językowo - kulturowo - zawodowym, zorganizowanym przez MIRiP obejmującym: - zajęcia z języka niemieckiego - zajęcia z języka angielskiego - szkolenie kulturowe - szkolenie zawodowe.

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.