Dnia 19.02.2018r w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości zostało zorganizowane spotkanie przygotowawcze ze zdunami posiadającymi tytuł czeladniczy lub mistrzowski, którzy będą uczestniczyć w projekcie pt. „ Szkolenie kadry inwestycją w kształcenie młodzieży- ku przyszłości nowoczesnego zduństwa”.

Spotkanie prowadził Tomasz Kowalik – koordynator projektu ze strony MIRiP. Projekt realizowany jest przez Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych w Krakowie. Do projektu zostało zakwalifikowanych 20 rzemieślników z branży zduńskiej zrzeszonych w Małopolskim Cechu Zdunów, którzy są członkami (lub chcą nimi być) Komisji Egzaminacyjnych i przygotowują a następnie przeprowadzają egzaminy czeladnicze i mistrzowskie lub posiadają odpowiednie kwalifikacje do pełnienia tej funkcji oraz posiadają własne zakłady rzemieślnicze, do których chętnie przyjmą uczniów na praktykę.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu w najbliższym czasie wezmą udział w tygodniowym przygotowaniu językowo – kulturowo – zawodowym, zorganizowanym przez MIRiP obejmującym:

– zajęcia z języka niemieckiego

– zajęcia z języka angielskiego

– szkolenie kulturowe

– szkolenie zawodowe.

Spotkanie przygotowawcze “Szkolenie kadry inwestycją w kształcenie młodzieży- ku przyszłości nowoczesnego zduństwa”