Stanowisko Cechu dot. artykułu w Dzienniku Polskim

2
lut

Stanowisko Cechu dot. artykułu w Dzienniku Polskim

Szanowna Pani Redaktor Agnieszka Maj Ustosunkowując się do zamieszczonego w dzisiejszym wydaniu Dziennika Polskiego (Czwartek 2 lutego 2017r.) artykułu: „Urzędnicy złagodzili zakazy, zamiast wprowadzić ostrzejsze”, którego jest Pani autorem, prosimy o dostarczenie nam do dnia jutrzejszego tj. 3 lutego br., dowodów na podstawie których w przytoczonym artykule znalazły się następujące stwierdzenia: „ Program ochrony powietrza z 2013 roku dawał możliwość wprowadzenia zakazu palenia w kominkach, które według naukowców trują tak samo jak kiepskie piece węglowe”, lub w przypadku ich braku o umieszczenie sprostowania w formie odpowiadającej ukazaniu się ww artykułu. Prosimy również o podanie miejsca w ekspertyzie z 2011 roku, z której przytoczyła Pani następującej treści cytat: „ Zgodnie z ekspertyzą przygotowaną na zlecenie województwa małopolskiego w 2011r. nawet całkowity zakaz dla drewna może przynieść efekt obniżenia stężenia poziomów pyłu PM10 od 10 do 30 mikrogramów na metr sześcienny” Prosimy również o podanie źródła z którego pochodzi cytat oraz uzasadnienia dla twierdzenia: „ Tymczasem według Andrzeja Guły z polskiego Alarmu Smogowego zakaz palenia w kominkach jest najważniejszym krokiem, który mógłby poprawić jakość powietrza w czasie alarmu”. Prosimy również o wyjaśnienie, na jakiej podstawie w artykułach ukazujących się w Dzienniku Polskim, a związanych z tematyką Smogu, wymieniają Państwo głównie paliwa stałe jako źródło powstawania tego zjawiska? Dlaczego permanentnie pomijana jest wielkość wpływu na powstawanie Smogu emisji komunikacyjnej, przemysłowej głównie z dużych zakładów przemysłowych, problem zabudowy naturalnych kanałów przewietrzających Miasto Kraków, a także wpływu zjawiska inwersji w mroźne dni, gdzie występowanie niskich temperatur przyczynia się do powstawania nad Krakowem cieplejszej warstwy powietrza, uniemożliwiającej na swobodną wymianę powietrza? Jednocześnie ubolewamy, że dotychczas nie zadała sobie Pani trudu aby zapoznać się z programami i działaniami branży zduńskiej, szczególnie Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych w zakresie działań antysmogowych. W tym zwłaszcza roli jaką może pełnić wykorzystanie drewna jako ekologicznego nośnika energii. Działanie te zostały wprowadzone już w krajach Europy zachodniej i tam pomogły uniknąć problemu smogu, pytamy dlaczego nie są one przedstawione opinii publicznej jako droga do poprawy jakości powietrza? Nie przesłanie do dnia jutrzejszego ww dokumentów, skutkować będzie skierowaniem na drogę Sądową wniosku przeciwko Dziennikowi Polskiemu, związanego z bezpodstawnym pomówieniem i zniesławieniem oraz działaniem szkodliwym, który w sposób bezpośredni skierowany został przeciwko podmiotom gospodarczym branży zduńskiej. Starszy Małopolskiego Cechu Zdunów Jacek Ręka

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.