Struktura

Zaproszenie na spotkanie w dniu 1.08.2016r.

Chcemy zaprosić wszystkich członków naszego Cechu na spotkanie robocze, na którym omówimy i przedyskutujemy zasady tego Programu i go dopracujemy. Spotkanie to planujemy bezpośrednio po wizycie Papieża, w poniedziałek, 1.08.2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie przy ul Św.Anny 9. Jesteśmy świadomi, że w związku z okresem wakacyjnym niektórzy nasi członkowie będą na urlopach, ale pilność i waga sprawy zmusza nas do jak najszybszych działań.

Na tym spotkaniu planujemy również wręczyć członkom Cechu, którzy dokonali wpłat wpisowych i opłat członkowskich, Legitymacje Członka Cechu, potwierdzające przynależność do Cechu oraz dyplomy Członka Honorowego Cechu, naszym najstarszym stażem zdunom w regionie, którzy nie są już aktywni zawodowo, ale kiedyś tworzyli i funkcjonowali w dawnym Cechu.

Czytaj więcej.

 

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.