Święto Rzemiosła Zduńskiego – 10 maja 2019

28
maj

Święto Rzemiosła Zduńskiego – 10 maja 2019

W piątek, 10 maja 2019 r., odbyło się w Krakowie Święto Rzemiosła Zduńskiego, na którym obecni byli zduni z całej Polski, w tym przedstawiciele Cechu i Korporacji Kominiarzy z Krakowa, delegacja Cechu Zdunów Polskich z Izby kaliskiej, Beskidzkiego Cechu Kominiarzy z Bielska Białej, oraz przedstawiciele mediów. Rzecz zaczęła się od inauguracyjnej Mszy Św. w Kościele św. Floriana - który słynie z wielu łask wypraszanych zwłaszcza przez tych, których zawód związany jest z ogniem. Następnie, po uroczystym przejściu przez Plac Matejki, ul. Floriańską i Rynek Główny w Krakowie do siedziby Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, rozpoczęła się najpierw owocna i merytoryczna konferencja, a później coroczne Walne Zgromadzenie Cechu. Swoją obecnością zaszczycił nas Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Janusz Kowalski, który z pełnym zrozumieniem odniósł się do problemów naszej branży oraz wyraził wsparcie dla naszych działań i aktywności w sprawie krakowskiej uchwały antysmogowej .Wśród przybyłych Gości, prelekcję wygłosił dr hab. inż. Mariusz Filipowicz, profesor na Wydziale Energetyki i Paliw na Akademii Górniczo-Hutniczej i mgr inż. Henryk Kawalec z korporacji kominiarskiej, przedstawiciel Małopolskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych w Krakowie. Niezwykle interesującą prezentację o historii zduństwa w Krakowie przedstawił Maciej Burdzy z Fundacji Ochrony Zabytków, który jest pasjonatem historii zduństwa w Polsce i redaktorem naczelnego renomowanego portalu Zduńskie Opowieści. Swoją obecność zaznaczyli również przedstawiciele redakcji branżowej gazety Świat Kominków. W trakcie konferencji Starszemu Małopolskiego Cechu Zdunów, Jackowi Ręce, przedstawiciele rzemiosła kominiarskiego z Bielska Białej wręczyli statuetkę symbolizującą przyjaźń i otwartość między tymi dwoma dziedzinami wiedzy i tradycji, oraz listy gratulacyjne z wyrazami uznania od Cechu Zdunów Polskich i Beskidzkiego Cechu Kominiarzy. Pracownia Kafel Art Lidia Pogonowska wykonała ze szczególną starannością o szczegóły piękny kafel z logo naszego Cechu, który zawisł na honorowym miejscu w siedzibie Cechu. Dyplomy honorowych członków Cechu dostali również najbardziej zasłużeni dla Krakowa Mistrzowie Zduńscy, tj. Stefan Jaśko, Jerzy Jawień, Ryszard Frania oraz Jan Wożniak, którzy własnymi rękoma przez ostatnich kilka dekad budowali tożsamość zduństwa w Małopolsce i poza nią. Dużym zainteresowaniem cieszyła się żywiołowa i ciekawa dyskusja o ponad tysiącletniej przeszłości, zawiłej teraźniejszości i - miejmy nadzieję - promiennej przyszłości rzemiosła zduńskiego w Polsce, zwłaszcza w Krakowie, gdzie pomimo istnienia nowoczesnej, zdrowej zarówno dla ducha, jak i dla środowiska technologii, próbuje się zabić dziedzictwo żywego ognia i odebrać ludziom wolność wyboru i możliwość ogrzewania swoich domów w sposób ekonomiczny i zgodny ze wszelkimi wytycznymi w Europie. Po konferencji odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu, na którym udzielono absolutorium zarządowi, omówiono sprawozdania za ubiegły rok i przedstawiono strategię na kolejne lata. Pojawiło się wiele pomysłów i propozycji, które będą sukcesywnie wdrażane. Święto zakończyło się uroczystą kolacją w restauracji, gdzie dokonano nieformalnego podsumowania tego wspaniałego i niezwykle produktywnego dnia. Niniejszym wszystkim Gościom serdecznie dziękujemy za udział w ceremonii, za wsparcie i za solidny zastrzyk wiedzy, a także za umocnienie wiary w lepsze, zdrowsze jutro.    

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.