Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustaleniami z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, która prowadzi Rzemieślniczą Zasadniczą Szkołę Zawodową istnieje możliwość kształcenia uczniów w Zawodzie Zdun.

Jest możliwe podjęcie nauki również w tym zawodzie jeszcze w obecnym roku szkolnym 2016/2017 .

Proszę o rozpropagowanie powyższej informacji i o zgłaszanie się kandydatów bezpośrednio do sekretariatu szkoły lub do biura Cechu.

Kształcenie w zawodzie zdun jest istotne jeżeli myślimy o kontynuacji i rozwoju naszej branży podobnie jak to ma miejsce w innych krajach europejskich.

Starszy Cechu Zdunów

Jacek Ręka

Szkoła Zawodowa Izby Rzemieślniczej
Tagi: