Dot. Uchwały Antysmogowej

Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych zrzeszony w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości wraz ze środowiskiem pracowników nauki z Krakowskich uczelni oraz Instytutów badawczych, w ramach konsultacji – nowelizacji Programu Ochrony Powietrza (POP) w Małopolsce, a obecnie w ramach konsultacji przygotowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego na najbliższą sesję Sejmiku projektu tzw. Uchwały Antysmogowej, złożył propozycję prowadzenia rozwiązań, które mają na celu faktycznie skuteczne, a nie tylko propagandowe rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza.

Propozycja rozwiązań choć dotyczy wprost Województwa Małopolskiego ma jednak charakter uniwersalny, gdyż jest wzorowana na podobnych stosowanych już z powodzeniem w Europie. Rozwiązania te mają na celu wprowadzić możliwość stosowania jako paliwa do ogrzewania budynków mieszkalnych drewno – biomasę drzewną i to w sposób gwarantujący jego wymagane ekologiczne spalanie nie tylko na etapie laboratoryjnego certyfikowania urządzeń, ale przede wszystkim podczas późniejszego praktycznego użytkowania. Twórcy rozwiązań mają pewność, że przywrócenie możliwości ogrzewania domów drewnem, pozwoli faktycznie skutecznie poprawić jakość powietrza, gdyż uzupełni (poprawi) dotychczasowe rozwiązania promujące głównie stosowanie urządzeń grzewczych na znacznie droższy gaz, prąd czy pompy ciepła. Wprowadzenie regulacji umożliwi w sposób ekologiczny stosowanie najtańszego źródła ciepła do ogrzewania domów mieszkalnych. Współczesne innowacyjne technologie zduńskie umożliwiają już budowę pokojowych pieców i kominków (piecokominków) spalających drewno – biomasę drzewną mogących zapewnić ogrzewanie całego domu (do 200 m² p.u.) 1-2 załadunkami opału na dobę, 4-6-krotnie taniej niż gazem i ponad 2-krotnie taniej od węgla. Doceniają też, że węgiel właściwej jakości będzie dopuszczony do spalania tylko w najnowszych generacji niskoemisyjnych kotłach, ale chcieliby również by drewnu przywrócono jego tradycyjną funkcję ogrzewania budynków mieszkalnych pokojowymi piecami i kominkami (piecokominkami). Określenie warunków pozyskiwania najtańszego ciepła z drewna – biomasy drzewnej, pozwoli skutecznie ograniczyć stosowanie oraz przyspieszyć wymianę dotąd uważanych za najtańsze źródła ciepła, starych kotłów węglowych, które są jedną z przyczyn zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji. Proponowanie w miejsce wymienianych „kopciuchów węglowych” TYLKO tych o wiele droższych nośników energii bez alternatywnego umożliwienia ekologicznego ogrzewania domów drewnem jako najtańszym źródłem ciepła, jest właśnie główną przyczyną „trudności” z ich wymianą i niskich dotychczasowych rezultatów poprawienia   jakości powietrza. To właśnie czynnik ekonomiczny w największym stopniu determinuje skuteczność stosowanych rozwiązań. Technologie ogrzewania domów mieszkalnych drewnem – biomasą drzewną (brykietami, peletami) są już od dawna promowane i szeroko stosowane w wielu krajach i rejonach Europy. Przyczyniając się tam wydatnie do poprawienia bilansu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), zmniejszenia ilości odprowadzonego do atmosfery CO2, a także do poprawy bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców.

Bez wprowadzenia rozwiązań gwarantujących możliwość ekologicznego, na poziomie wymagań Ekoprojektu spalania tego najtańszego źródła energii, którym wg szacunków moglibyśmy dziś ogrzać w Polsce ponad 4 mln domów mieszkalnych, trudno nam będzie w krótkim czasie poprawić „mapę”zanieczyszczeń w naszym kraju. To możliwość pozyskiwania najtańszego ciepła z drewna, powinna stać się dziś główną zachętą motywującą do wymiany starych „kopciuchów” węglowych, odciążając w ten sposób budżety samorządów od kosztownych dopłat dla najuboższych mieszkańców, gdyż jako jedyne „ekologiczne” (?) źródła ogrzewania proponuje się gaz czy prąd elektryczny.   Skoro znacznie taniej niż gazem czy prądem (pompą ciepła) można dziś już skutecznie ogrzewać współczesne domy kotłami opalanymi węglem (dobrym gatunkowo), a jeszcze taniej z pokojowymi piecami i kominkami opalanymi drewnem – biomasą drzewną mieszkalnych drewnem, to dlaczego nie mielibyśmy uregulować i nie promować stosowania tych najtańszych i ogólnie dostępnych źródeł ciepła. Wytwarzaniem i budową tych instalacji będzie się mogło zająć wiele polskich firm i polskich rzemieślników, dając tym samym nowe miejsca pracy i przyspieszając wzrost gospodarczy kraju.

Przygotowane i proponowane przez naszą branżę rozwiązania obok regulacji zapewniających właściwą emisję, wprowadzają także zasady gwarantujące właściwy zapewniający pożądaną emisję sposób budowy tego rodzaju instalacji. Wprowadzając konieczność typowego w budownictwie „odbioru technicznego” wybudowanej instalacji grzewczej wyłącznie przez osobę do tego uprawnioną. Tym samym przywracają normalne w Europie funkcjonowanie instalatorów – rzemieślników, w ich naturalnych strukturach – Cechach i Izbach Rzemieślniczych. Tylko tam potwierdzone i zdobyte zgodnie z prawem o szkolnictwie branżowym kwalifikacje zawodowe mogą zapewnić w praktyce, instalowanie i użytkowanie tych urządzeń tak, że będą one gwarantowały spełnienie wprowadzanych europejskich norm ekologicznych. Bez podstawowych struktur rzemiosła – branżowych cechów – w tym przypadku cechów zduńskich, będzie niemożliwe stosowanie dualnego systemu szkolenia zawodowego, a w konsekwencji ich potwierdzania przed państwową komisją egzaminacyjną w Izbach rzemieślniczych. Jako środowisko zawodowe, związane z Krakowem, i niejako „wywołane do tablicy”, pragnie w ten sposób odpowiedzieć na dzisiejsze potrzeby poprawy jakości powietrza i wskazać rozwiązania, które przyczynią się w sposób szybki, skuteczny i tani do jego poprawy. Zwracamy się więc o pomoc do reprezentowanych przez Państwo Resortów i Instytucji, a ze swej strony deklarujemy możliwie jak najszerszą współpracę.

 

W imieniu

sygnatariuszy proponowanych w konsultacjach rozwiązań zduńskich

Jacek Ręka

Starszy Cechu

Uchwała antysmogowa