Uroczyste wręczenie EUROPASS-MOBILNOŚĆ

25
wrz

Uroczyste wręczenie EUROPASS-MOBILNOŚĆ

Uroczystym wręczeniem dokumentów Europass-Mobilność zakończono Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, którego celem była wymiana doświadczeń w dziedzinie kształcenia zawodowego w środowisku  międzynarodowym branży zduńskiej. Uczestnicy będą mogli posługiwać się dokumentem w celu przedstawienia zdobytych umiejętności, kompetencji i osiągnięć które zdobyli w innym kraju europejskim. Dokument Europas-Mobilność został ustanowiony decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości deklaracji  kwalifikacji i kompetencji (Europass) - 2004/241/WE    

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.