I Walne Zgromadzenie – I już pierwszy rok działalności Cechu za nami !

1
cze

I Walne Zgromadzenie – I już pierwszy rok działalności Cechu za nami !

                   W dniu 29.05 br odbyło się Walne Zgromadzenie członków Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych. Dziękujemy wszystkim za przybycie i czynny udział w zgromadzeniu. Przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu cechu za 2016r. a w nim min.: - szerokie działania mające na celu upowszechnienie idei reaktywacji cechów zduńskich - udział w konsultacjach do przygotowywanego Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego - działania na rzecz zabezpieczenia interesów branży zduńskiej w kontekście wprowadzanych uchwał antysmogowych na szczeblu wojewódzkim i krajowym - oraz zainicjowanie i podjęcie działań obejmujących uczestnictwo członków cechu w szkoleniach i wymianach środowisk zduńskich w kraju i zagranicą Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium i zaakceptowano plan dalszych działań na następny rok działalności, mających na celu: budowę świadomości o negatywnych zapisach w ustawach „antysmogowych” i zawiązanych z nimi zagrożeniami, zagrożeniach wynikających z planowanej ustawy dotyczącej całego kraju, a co za tym idzie ochronę interesów branży oraz podnoszenie kwalifikacji członków cechu do najwyższego poziomu kwalifikacji zawodowych. Dziękujemy wszystkim członkom za wspólne działania, dzięki którym fakt istnienia cechu jako podmiotu prawnego zaowocował już w pierwszym roku jego istnienia licznymi kontaktami, zaproszeniami czy dialogiem ze strony innych związków rzemieślniczych oraz władz województwa. W imieniu Zarządu Starzy cechu Jacek Ręka

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.