XL Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego

                na Jasną Górę

           27 czerwiec 2021 r.

Nasz Dziennik 30.06.2021 r.

“Rzemiosło dla Polski
Krzysztof Gajkowski
ROZMOWA  z ks. Krzysztofem Rusieckim, krajowym duszpasterzem rzemieślników
W niedzielę na Jasną Górę do Królowej Polski przybyła pielgrzymka przedstawicieli Rzemiosła
Polskiego.
– Rzemieślnicy przybywają do Matki Bożej już od lat. To była 40. pielgrzymka, która odbyła się pod hasłem
„Rzemiosło z Maryją i Józefem do Jezusa”. Rzemieślnicy modlili się na wzór swojego patrona św. Józefa. To
spotkanie każdego roku jest bardzo ważne i potrzebne rzemieślnikom. Ma wymiar religijny i społeczny.
Rzemieślnicy to duża społeczność w Polsce, od lat trzydziestych wpisana w strukturę gospodarki naszego kraju, która niesie w sobie tradycje rzemiosła staropolskiego. To zawsze była grupa ważna w budowaniu naszej Ojczyzny, obecna na wsiach i w miastach. Stanowiła ważny element infrastruktury, dzięki której powstawały kościoły, domy i budynki miejskie.
Dziś, gdy struktura gospodarcza uległa dużemu przeobrażeniu, a pracę rąk ludzkich zastępują nowe technologie, miejsce rzemieślników też się zmieniło. Obok masowej produkcji fabryk istnieje ręczna praca rzemieślników naznaczona artyzmem indywidualnego podejścia do swojego zawodu. Na Jasną Górę przybyli m.in. piekarze, cukiernicy, stolarze, malarze, fryzjerzy i mechanicy samochodowi. Prosili przede wszystkim o jedność i solidarność w działaniu. Przywieźli najpiękniejszy dar – trwanie w obecności Boga w Kościele.
Współczesne realia nie ułatwiają pracy rzemieślnikom.
– W społeczeństwie konsumpcyjnym trudno znaleźć miejsce dla rzemieślników. Z łatwością możemy dziś nabyć produkty wytwarzane seryjnie. W nich jednak nie dostrzeżemy tej precyzji, z jaką wykonywane są rękodzieła. To dotyczy zarówno przedmiotów codziennego użytku, różnego rodzaju ozdób, jak i miejsc, w jakich przebywamy. Rzemieślnicy to esteci, którzy przez swój fach nadają przedmiotom i miejscom piękno.
Piękno, które jest znakiem Bożej obecności na tym świecie.
Rzemieślnicy mają serca zwrócone ku Bogu i Polsce?
– Rzemieślnicy najczęściej działają lokalnie, blisko miejsca zamieszkania. Uczestniczą w wydarzeniach
religijnych i patriotycznych. W wielu kościołach tak jak dawniej mają swoje ołtarze i chorągwie. Czasami nawet o tym nie wiemy, dopóki nie zobaczymy ich na procesji Bożego Ciała w cechowych strojach, ze sztandarami czy podtrzymujących ręce kapłana niosącego monstrancję.
Rozmaitość strojów i cechów najbardziej widać podczas pielgrzymki na Jasnej Górze. W tych strojach i postawie codziennej pracy rozumianej jako służba niosą przenikające się tradycje naszego Narodu i naszej wiary. Pamiętajmy, że symbolem rzemieślnika w Polsce jest warszawski szewc, Jan Kiliński, który nie mógł pogodzić się z utratą niepodległości i z wiarą w sercu walczył o niepodległość w insurekcji kościuszkowskiej.
Nagrodą noszącą miano szabli Kilińskiego wyróżniamy co roku rzemieślników zaangażowanych w swej pracy
dla rzemiosła, Polski i Kościoła.
Praca rozumiana jako służba nie jest dziś popularna…
– Nie jest może popularna, ale jest ciągle obecna w codziennej pracy rzemieślników. Z rozmów z ludźmi
wiem, że oni pracują dla Polski. To nie jest tylko nastawienie, by zarobić i się dorobić. Oni pragną coś dobrego
zrobić i czemuś dobremu poświęcić życie. To widać w ich pracy i zaangażowaniu. Ich poświęcenie
obserwowałem podczas powodzi w Sandomierzu, gdy przybywały do nas dary i wsparcie z cechów całej
Polski.
Duszpasterstwo jednoczy rzemieślników?
– Gromadzi ich, tworzy wspólnotę i zbliża do Boga. Duszpasterstwo towarzyszy nie tylko samym
rzemieślnikom, ale też całym ich rodzinom. W wielu zawodach widać, że ludzie starsi chcą przekazać swój
fach i swoje tradycje młodym. W duszpasterstwie spotykają się różne pokolenia i ono daje im szansę się
poznać i wymienić doświadczenia, a nawet nawiązać trwałe relacje, dzięki którym ofiarna praca pokoleń
otrzymuje szansę, by trwać dalej na przekór konsumpcjonizmowi.
Dla nich pielgrzymki to stały element życia, co widać choćby w kulcie św. Józefa, którego rok przecież obecnie
przeżywamy. Spotkania bożonarodzeniowe i wielkanocne, okolicznościowe i rocznicowe Msze św. dla cechów
są naszym skarbem, którego nie możemy zatracić. To żywa wiara, a nie miniony folklor. Duszpasterstwo temu
towarzyszy, by zaangażowani w nie ludzie wzrastali w świętości i oddziaływali na siebie.
Wiara z rzemiosłem jest bardzo związana.
– Od trzydziestu lat istnieje Rada Duszpasterska przy Związku Rzemiosła Polskiego, która zorganizowała
tegoroczną pielgrzymkę. Tworzą ją przedstawiciele poszczególnych izb cechowych i przedstawiciele diecezji.
Razem z rzemieślnikami przeżywamy i świętujemy wiarę, pielgrzymujemy i uczymy się w codziennej pracy
widzieć dar składany Bogu z naszych trudów. Wiara ma być żywym rozwojem osoby, który dotyka porządku
intelektu i moralności. Budowanie etyki rzemieślnika to dziś ważne wyzwanie. Sumienność, pracowitość,
słowność i uczciwość wymagają formacji i wstawiennictwa św. Józefa. Bez tego rzemieślnik nie będzie
człowiekiem prawdy i sprawiedliwości. W tym aspekcie to właśnie życie sakramentalne promieniuje na życie
zawodowe i rodzinne. To budowa dobrej i uczciwej społeczności rzemieślników oraz dobrej i pobożnej Polski.”

XL Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę