Kiedyś do Cechu mogli należeć tylko rzemieślnicy, którzy swoje kompetencje do wykonywania zawodu potwierdzili egzaminem Mistrzowskim. Dziś nie stawiamy już takich warunków wstępnych, gdyż uważamy, że do Cechu mogą –  a nawet powinni należeć wszyscy, którzy wykonują rzemiosło zduńskie, czyli zawodowo zajmują się budową pieców i kominków. Podstawowym bowiem zadaniem cechu, jest stworzenie warunków do zdobywania i podwyższania kwalifikacji zawodowych jego członków.

Jest to dziś niezwykle istotne dla wyrównywania szans i umożliwienia lepszej konkurencji na wspólnym rynku europejskim, ale również ze względu na potrzebę spełniania coraz wyższych wymogów budowlanych i ekologicznych.

W ostatnich latach, zwłaszcza w rejonie krakowskim, właśnie niespełnianie w praktyce przez użytkowników pieców i kominków wymogów ekologicznych, posłużyło do uzasadnienia nagonki medialnej na spalanie drewna lobbystom –  chcącym wypchnąć z rynku nasze instalacje grzewcze  -, stanowiące największą konkurencję dla 2-3-krotnie droższego ciepła systemowego. Doprowadziło to do przeforsowania dziwacznej jak na standardy europejskie krakowskiej uchwały antysmogowej z

15 stycznia 2016 r., zakazującej od najbliższej jesieni całkowicie stosowania w ciepłownictwie indywidualnym drewna jako polskiego OZE. Oznacza to w konsekwencji niemożność wykonywania zawodu zduna.

Na tym jednak nie koniec, gdyż Radni, złożyli także wniosek o rozszerzenie tego zakazu na wszystkie gminy podkrakowskie i uzdrowiskowe w województwie. To początek procesu, który ma na celu całkowite zlikwidowanie naszego rzemiosła przez zakaz spalania drewna motywowany jego jakoby nieekologicznym spalaniem.

Możemy temu zapobiec i udowodnić, że podobnie jak w całej Europie i my potrafimy spełniać warunki, które zagwarantują jego czyste spalanie i nie ma powodu tego zakazywać.

Potrzeba jednak, by wszyscy, którzy wykonujemy zawód zduński, a więc wszyscy związani z budową pieców i kominków zgromadzili się w Cechu zduńskim – jako podstawowej, zawodowej  strukturze organizacyjnej. Musimy pokazać, że jesteśmy i że trzeba się z naszą grupą społeczno zawodową liczyć. Gdy będzie nas więcej, wtedy też będziemy silniejsi „naszą jednością”. O wiele łatwiej będzie nam też wtedy walczyć z zagrożeniami – które dziś wprost wprowadzą do likwidacji naszej branży w Polsce. W innych krajach europejskich nasza branża potrafi się bronić i cieszy ogromnym uznaniem, gdyż przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa przez wykorzystywanie OZE (z drewna), pozwala zastąpić spalanie paliw kopalnych, przez co  bardziej przyczynia się do ochrony klimatu przed ociepleniem, a przede wszystkim daje najzdrowsze ciepło w najpiękniejszej „oprawie”.

Dobrą okazją do budowania tej jedności, będzie wzięcie udziału w przywróconym po latach, naszym patronalnym Święcie Rzemiosła Zduńskiego – obchodzonym w oktawie święta Św. Floriana – 10 maja br. (program w załączeniu), na które serdecznie zapraszamy wszystkich naszych przyjaciół i wszystkich jeszcze aktywnie obecnych zawodowo w naszej branży.

Będzie to też dobra okazja do nawiązania osobistych kontaktów i zdobycia więcej informacji o warunkach członkostwa w Cechu, czy naszej dotychczasowej i planowanej działalności.

 

Serdecznie zapraszamy

W imieniu Zarządu

Jacek Ręka

Starszy Cechu

ZAPROSZENIE do członkostwa w Cechu Zduńskim i do udziału w Święcie Rzemiosła Zduńskiego 10 maja 2019 r.