ZAPROSZENIE do członkostwa w Cechu Zduńskim i do udziału w Święcie Rzemiosła Zduńskiego 10 maja 2019 r.

9
maj

ZAPROSZENIE do członkostwa w Cechu Zduńskim i do udziału w Święcie Rzemiosła Zduńskiego 10 maja 2019 r.

Kiedyś do Cechu mogli należeć tylko rzemieślnicy, którzy swoje kompetencje do wykonywania zawodu potwierdzili egzaminem Mistrzowskim. Dziś nie stawiamy już takich warunków wstępnych, gdyż uważamy, że do Cechu mogą -  a nawet powinni należeć wszyscy, którzy wykonują rzemiosło zduńskie, czyli zawodowo zajmują się budową pieców i kominków. Podstawowym bowiem zadaniem cechu, jest stworzenie warunków do zdobywania i podwyższania kwalifikacji zawodowych jego członków. Jest to dziś niezwykle istotne dla wyrównywania szans i umożliwienia lepszej konkurencji na wspólnym rynku europejskim, ale również ze względu na potrzebę spełniania coraz wyższych wymogów budowlanych i ekologicznych. W ostatnich latach, zwłaszcza w rejonie krakowskim, właśnie niespełnianie w praktyce przez użytkowników pieców i kominków wymogów ekologicznych, posłużyło do uzasadnienia nagonki medialnej na spalanie drewna lobbystom -  chcącym wypchnąć z rynku nasze instalacje grzewcze  -, stanowiące największą konkurencję dla 2-3-krotnie droższego ciepła systemowego. Doprowadziło to do przeforsowania dziwacznej jak na standardy europejskie krakowskiej uchwały antysmogowej z 15 stycznia 2016 r., zakazującej od najbliższej jesieni całkowicie stosowania w ciepłownictwie indywidualnym drewna jako polskiego OZE. Oznacza to w konsekwencji niemożność wykonywania zawodu zduna. Na tym jednak nie koniec, gdyż Radni, złożyli także wniosek o rozszerzenie tego zakazu na wszystkie gminy podkrakowskie i uzdrowiskowe w województwie. To początek procesu, który ma na celu całkowite zlikwidowanie naszego rzemiosła przez zakaz spalania drewna motywowany jego jakoby nieekologicznym spalaniem. Możemy temu zapobiec i udowodnić, że podobnie jak w całej Europie i my potrafimy spełniać warunki, które zagwarantują jego czyste spalanie i nie ma powodu tego zakazywać. Potrzeba jednak, by wszyscy, którzy wykonujemy zawód zduński, a więc wszyscy związani z budową pieców i kominków zgromadzili się w Cechu zduńskim – jako podstawowej, zawodowej  strukturze organizacyjnej. Musimy pokazać, że jesteśmy i że trzeba się z naszą grupą społeczno zawodową liczyć. Gdy będzie nas więcej, wtedy też będziemy silniejsi „naszą jednością”. O wiele łatwiej będzie nam też wtedy walczyć z zagrożeniami – które dziś wprost wprowadzą do likwidacji naszej branży w Polsce. W innych krajach europejskich nasza branża potrafi się bronić i cieszy ogromnym uznaniem, gdyż przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa przez wykorzystywanie OZE (z drewna), pozwala zastąpić spalanie paliw kopalnych, przez co  bardziej przyczynia się do ochrony klimatu przed ociepleniem, a przede wszystkim daje najzdrowsze ciepło w najpiękniejszej „oprawie”. Dobrą okazją do budowania tej jedności, będzie wzięcie udziału w przywróconym po latach, naszym patronalnym Święcie Rzemiosła Zduńskiego – obchodzonym w oktawie święta Św. Floriana - 10 maja br. (program w załączeniu), na które serdecznie zapraszamy wszystkich naszych przyjaciół i wszystkich jeszcze aktywnie obecnych zawodowo w naszej branży. Będzie to też dobra okazja do nawiązania osobistych kontaktów i zdobycia więcej informacji o warunkach członkostwa w Cechu, czy naszej dotychczasowej i planowanej działalności.   Serdecznie zapraszamy W imieniu Zarządu Jacek Ręka Starszy Cechu

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.