Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych został zarejestrowany w KRS w dniu 3.06.2016 r. pod numerem KRS: 0000621276 co umożliwia formalne rozpoczęcie jego działalności. Zostało również założone konto w Banku Pekao S.A., Kraków ,Rynek Główny 47.

Dlatego w celu pozyskania niezbędnych środków dla realizacji statutowych zadań Cechu, realizując uchwały Walnego Zgromadzenia Założycielskiego z dnia 9.05.2016 r prosimy o pilne dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 50 zł oraz opłaty członkowskiej w wysokości 500 zł na konto Cechu nr 56124046501111001068168686 do 20 lipca b.r. Pozwoli to na sfinansowanie najpilniejszych działań organizacyjnych.

Informujemy, że Zarząd podjął prace nad opracowaniem strony www Cechu, którą zamierzamy wkrótce uruchomić. Kontynuowane są również prace nad opracowaniem koncepcji „Programu rozwoju energetyki rozproszonej opartej na czystym spalaniu biomasy, drewna-polskiego OZE”. Ma on stanowić podstawę do uzasadnienia konieczności zmiany „uchwały antysmogowej” Sejmiku Województwa Małopolskiego, zakazującej spalania drewna od 1.10.2019 r. oraz zapobieżeniu podejmowania podobnych uchwał w innych rejonach kraju. Chcemy przedstawić, jako Cech, pozytywny program, który pozwoli na rozwój branży zduńskiej, czyli będzie z jednej strony umożliwiał wsparcie dla budowy tradycyjnych i nowoczesnych pieców pokojowych służących do ogrzewania domów, a z drugiej strony będzie gwarantował emisję zgodną z najwyższymi europejskimi wymaganiami co zadowoli w zakresie zapewnienia czystego powietrza podczas spalania drewna-biomasy w budowanych przez członków naszego Cechu piecach ( również tych nowoczesnych z szybami, czyli piecokominkach).

Aby dopracować ten Program chcemy zaprosić wszystkich członków naszego Cechu na spotkanie robocze, na którym omówimy i przedyskutujemy zasady tego Programu i go dopracujemy. Spotkanie to planujemy bezpośrednio po wizycie Papieża, w poniedziałek, 1.08.2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie przy ul Św.Anny 9. Jesteśmy świadomi, że w związku z okresem wakacyjnym niektórzy nasi członkowie będą na urlopach, ale pilność i waga sprawy zmusza nas do jak najszybszych działań.

Na tym spotkaniu planujemy również wręczyć członkom Cechu, którzy dokonali wpłat wpisowych i opłat członkowskich, Legitymacje Członka Cechu, potwierdzające przynależność do Cechu oraz dyplomy Członka Honorowego Cechu, naszym najstarszym stażem zdunom w regionie, którzy nie są już aktywni zawodowo, ale kiedyś tworzyli i funkcjonowali w dawnym Cechu.

Z uwagi na charakter naszego spotkania, jak również na wagę planowanej tematyki związanej z żywotnym interesem naszej branży serdecznie zachęcam do uczestnictwa.

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia na adres : m.cech@zduni.eu lub cebud@cebud.eu

Z poważaniem

Starszy Cechu Zdunów

Jacek Ręka

Zaproszenie na spotkanie w dniu 1.08.2016r
Tagi: