Zastrzeżenia i analiza błędnych założeń do POP 2020

23
paź

Zastrzeżenia i analiza błędnych założeń do POP 2020

  Przesyłamy do wiadomości, przygotowane przez ekspertów informacje i analizę do POP 2020, uzasadniające konieczność odrzucenia wprowadzonych działań naprawczych zakazujących spalania biomasy drzewnej w ogrzewaczach pomieszczeń i kominkach, gdyż nie spowodują one obniżenia stężeń pyłu do oczekiwanego przez mieszkańców poziomu, który nie powodowałby zagrożenia dla ich zdrowia. Jak wskazano i obliczono na postawie udostępnionych w uchwalonym POP informacjach, zakaz palenia drewnem w ogrzewaczach pomieszczeń i kominkach, będzie miał znikomy, wręcz niezauważalny wpływ na jakość powietrza - 0,3% w całości emisji określonej na 22 492,82 Mg, podczas gdy dla pozostałych źródeł powodujących 99,7% emisji (22 425,34 Mg), obecny POP – podobnie jak jego poprzednie edycje, nie podaje żadnych uzasadnionych i adekwatnych działań naprawczych,    które by skutecznie wpływały na jej obniżenie. Z podobnych powodów, ujawnione fakty i wskazane błędne obliczenia efektu działań korygujących dla Krakowa na podstawie zawyżonych wielokrotnie wskaźników pyłu, uzasadniają również konieczność uchylenia krakowskiej uchwały antysmogowej w zakresie zakazu spalania biomasy drzewnej. [gview file="http://zduni.eu/wp-content/uploads/2020/10/Załącznik-2-OBLICZENIA-POP2020-21102020.pdf"]

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.