Przesyłamy do wiadomości, przygotowane przez ekspertów informacje i analizę do POP 2020,

uzasadniające konieczność odrzucenia wprowadzonych działań naprawczych zakazujących spalania

biomasy drzewnej w ogrzewaczach pomieszczeń i kominkach, gdyż nie spowodują one obniżenia

stężeń pyłu do oczekiwanego przez mieszkańców poziomu, który nie powodowałby zagrożenia dla

ich zdrowia.

Jak wskazano i obliczono na postawie udostępnionych w uchwalonym POP informacjach,

zakaz palenia drewnem w ogrzewaczach pomieszczeń i kominkach, będzie miał znikomy,

wręcz niezauważalny wpływ na jakość powietrza – 0,3% w całości emisji określonej na 22 492,82 Mg,

podczas gdy dla pozostałych źródeł powodujących 99,7% emisji (22 425,34 Mg), obecny POP –

podobnie jak jego poprzednie edycje, nie podaje żadnych uzasadnionych i adekwatnych działań

naprawczych,    które by skutecznie wpływały na jej obniżenie.

Z podobnych powodów, ujawnione fakty i wskazane błędne obliczenia efektu działań korygujących

dla Krakowa na podstawie zawyżonych wielokrotnie wskaźników pyłu, uzasadniają również

konieczność uchylenia krakowskiej uchwały antysmogowej w zakresie zakazu spalania biomasy drzewnej.

Zastrzeżenia i analiza błędnych założeń do POP 2020