Ekologia

Celem proekologicznych działań naszego Cechu jest popularyzowanie i podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczaniu środowiska niska emisją poprzez:

– uzasadnianie przyjęcia zasady: dopuszcza się do stosowania (instalowania) tylko takich urządzeń, które spełniają określone limity dopuszczalnej emisji spalin – minimum na poziomie wyznaczonym w Ecodesign, a zasadniczo na poziomie wiodących krajów europejskich;
– promowanie na zasadzie zrównoważonego rozwoju wszystkich dostępnych lokalnie OZE, w sytuacji braku rozwiązań dotyczących drewna, wspieranie jako pierwszego zamiennika nieekologicznych źródeł grzewczych w małych i jednorodzinnych domach mieszkalnych, rozwiązań upowszechniających stosowanie pieców i kominków na drewno – najtańszego polskiego OZE;
– doprowadzenie w możliwie najkrótszym okresie czasu do powstania regulacji prawnych – zwłaszcza w ustawach o OZE i Ochronie Środowiska, jak również w legislacjach lokalnych, które pozwoliłyby na upowszechnienie stosowania w miejsce usuwanych, starych, niespełniających wymaganych norm emisji, nowoczesnych urządzeń grzewczych stosowanych w branży zduńskiej, które gwarantowałyby wytwarzanie wyłącznie czystej energii ze spalania drewna (biomasy drzewnej) w kominkowych i piecowych instalacjach grzewczych;
– promowanie stosowania i instalowanie wyłącznie przez członków Cechu tylko najbardziej rozwiniętych technologicznie urządzeń grzewczych – pieców i kominków, które gwarantują emisję jedynie czystej energii z drewna (biomasy drzewnej) na najwyższym europejskim poziomie;
– reklamowanie i promowanie zalet stosowania czystej, pięknej i zdrowej energii z drewna w piecach i kominkach, a także prowadzenie proekologicznej edukacji społeczeństwa i instalatorów celem spopularyzowania i rozwoju ich powszechnego stosowania jako najtańszego źródła energii, oraz najszybszego i najtańszego sposobu skutecznego rozwiązania problemu zanieczyszczania powietrza – tzw. niskiej emisji i smogu, wprowadzając w ten sposób bardziej zrównoważony, także ekonomicznie i społecznie, sposób na wymianę starych urządzeń grzewczych na nowe;
– współpracę z różnymi środowiskami i organizacjami branżowymi, społecznymi, a zwłaszcza z krakowską uczelnią AGH, która może stanowić dla nas zaplecze tak w wymiarze organizacyjnym, jak naukowym i prawnym, koniecznym dla skutecznego zrealizowania naszych celów.

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.