Dokumenty Cechu

Statut Małopolskiego Cechu Zdunów
Wniosek o przyjęcie w poczet członków Cechu
Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych.pdf

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.