Zarząd

Jacek Ręka
Starszy Cechu
Krzysztof Jaśko,
Podstarszy Cechu
Paweł Karnia,
Podstarszy Cechu
Daniel Jaśko,
Sekretarz Cechu
Maciej Niemczyk,
Skarbnik Cechu

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.