Działania Ekologiczne Cechu Zdunów.

Celem proekologicznych działań naszego Cechu jest popularyzowanie i podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczaniu środowiska niska emisją poprzez:

  1. – uzasadnianie przyjęcia zasady: dopuszcza się do stosowania (instalowania) tylko takich urządzeń, które spełniają określone limity dopuszczalnej emisji spalin – minimum na poziomie wyznaczonym w Ecodesign, a zasadniczo na poziomie wiodących krajów europejskich

  2. – promowanie na zasadzie zrównoważonego rozwoju wszystkich dostępnych lokalnie OZE, w sytuacji braku rozwiązań dotyczących drewna, wspieranie jako pierwszego zamiennika nie ekologicznych źródeł grzewczych w małych i jednorodzinnych domach mieszkalnych, rozwiązań upowszechniających stosowanie pieców i kominków na drewno – najtańszego polskiego OZE

  3. – doprowadzenie w możliwie najkrótszym okresie czasu do powstania regulacji prawnych – zwłaszcza w ustawach o OZE i Ochronie Środowiska, jak również w legislacjach lokalnych, które pozwoliłyby na upowszechnienie stosowania w miejsce usuwanych, strych nie spełniających wymaganych norm emisji, nowoczesnych urządzeń grzewczych stosowanych w branży zduńskiej, które gwarantowałyby wytwarzanie wyłącznie czystej energię poprze ze spalania drewna (biomasy drzewnej) w kominkowych i piecowych instalacjach grzewczych.

  4. promowanie stosowania i instalowanie wyłącznie przez członków cechu tylko najbardziej rozwiniętych technologicznie urządzeń grzewczych – pieców i kominków, które gwarantują emisję wyłącznie czystej energii z drewna (biomasy drzewnej) na najwyższym europejskim poziomie.

  5. reklamowanie i promowanie zalet stosowania czystej, pięknej i zdrowej energii z drewna w piecach i kominkach, a także prowadzenie proekologicznej edukacji społeczeństwa i instalatorów celem spopularyzowania i rozwoju ich powszechnego stosowania jako najtańszego źródła energii, oraz najszybszego i najtańszego sposobu skutecznego rozwiązania problemu zanieczyszczania powietrza – tzw. niskiej emisji i smogu, wprowadzając w ten sposób bardziej zrównoważony, także ekonomicznie i społecznie sposób na wymianę starych urządzeń grzewczych na nowe.

  6. współpracę z różnymi środowiskami i organizacjami branżowymi, społecznymi, a zwłaszcza z krakowską opartą na pracownikach naukowych AGH, która może stanowić dla nas zaplecze tak w wymiarze organizacyjnym, jak naukowym i prawnym, koniecznym dla skutecznego zrealizowania naszych celów.

Starszy Cechu Zdunów

Jacek Ręka

Powrót do strony głównej.