20
paź

Być przygotowanym na blackout – najszybciej i najtaniej spełnić wymagania klimatyczne

Być przygotowanym na blackout – najszybciej i najtaniej spełnić wymagania klimatyczne W odniesieniu do artykułu, który ukazał się w Dzienniku Polskim dn. 14.10.2022 r Kryzys energetyczny i niestabilna sytuacja polityczna pokazały jak istotne jest bezpieczeństwo energetyczne, czyli niezależność od wydobywanych i importowanych paliw oraz zapewnienie ciągłości dostępu do energii mieszkańcom. Ważnym jest zapewnienie dopływu energii…

20
paź

Współczesny piec pokojowy – główne ogrzewanie domu

Współczesny piec pokojowy – główne ogrzewanie domu Współczesne piece pokojowe – piecokominki, technologicznie umożliwiają już ich wykorzystywanie jako instalacji głównego, stabilnego i niezależnego ogrzewania budynków mieszkalnych. W obecnej sytuacji kryzysu energetycznego i ze względu na realizowaną europejską transformację energetyczną w kierunku zwiększenia wytwarzania neutralnej klimatycznie energii ze źródeł odnawialnych OZE, a także ze względu na…

13
wrz

Odpowiedź Cechu na publikację z Kominki Pro

Uwagi branży rzemiosła zduńskiego do informacji opublikowanej w Kominki Pro nr 3/2022 (49) pt.„Kominek jest EKO – wyniki badań emisji” na str. 58-59 Podane informacje mogą czytelnika wprowadzić w błąd i nie możemy na to nie zareagować. Chcąc podkreślić wiarygodność przekazu, w pierwszym zdaniu artykułu sugeruje się czytelnikom, że przeprowadzający badania Instytut (IChPW) jest „najważniejszym…

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.