Polski Inkubator Rzemiosła

Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych, dzięki wsparciu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, zakwalifikował się do Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 w ramach Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który obejmował dofinansowanie w dwóch ścieżkach:
1. Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych;
2. Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych.
W ramach Ścieżki 1 Cech zakupił urządzenia biurowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem, w tym laptop, rzutnik, aparat cyfrowy i aplikację do montażu wideo, natomiast w ramach Ścieżki 2 utworzono stronę internetową Cechu, a także wykupiono licencję na w/w aplikację oraz kursy z jej obsługi.

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.