Jubileusz 90-lecia Związku Rzemiosła Polskiego

Tradycja nakazuje, by w Krakowie poważne uroczystości rozpoczynać od mszy świętej w Bazylice Mariackiej. Tak też było w sobotę 27 maja 2023 roku, kiedy jubileusz 95-lecia świętowała Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości wraz z przedstawicielami Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych.

Po nabożeństwie orszak rzemieślniczy ze sztandarami przeszedł wokół Rynku Głównego, zatrzymując się przy studzience upamiętniającej postać krakowskiego rzemieślnika Walentego Badylaka, byłego żołnierza Armii Krajowej, pseudonim “Szymon”, emerytowanego piekarza, który 21 marca 1980 roku dokonał aktu samospalenia na krakowskim rynku. Zrobił to w proteście przeciw zakłamywaniu przez władze zbrodni katyńskiej, demoralizacji młodzieży i niszczeniu rzemiosła. Tu delegacja władz Związku Rzemiosła Polskiego i Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości złożyły wiązanki kwiatów.

Drugi przystanek to tablica upamiętniająca Tadeusza Kościuszkę, który na Rynku Głównym w Krakowie 24 marca 1794 r. złożył uroczystą przysięgę, rozpoczynającą powstanie przeciwko Rosjanom, nazwane później insurekcją kościuszkowską. Mówił: Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samodzielności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę.

W tym miejscu zwyczajowo kwiaty składają delegacje wszystkich Cechów uczestniczące w uroczystości. Potem w rytm marszów granych przez Orkiestrę Dętą ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki wszyscy przeszli do hotelu Holiday Inn, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.