Relacja z wyjazdu szkoleniowego w ramach programu “Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

W środowisku dużo się dzieje, ale branża zduńska nie śpi. W ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich “Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ dwudziestu członków Małopolskiego Cechu Zdunów