Roczna Szkoła Zduńska 2022-2023

Roczna Szkoła Zduńska 2022-2023

Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych po przerwie spowodowanej pandemią, wznawia organizację nowego cyklu Szkoły zduńskiej w formie Kursu przysposobienia dorosłych, chcących przekwalifikować się do wykonywania zawodu zduna lub chcących poszerzyć i odnowić swoją dotychczasową wiedzę o umiejętność wykonywania zawodu na dzisiejszym poziomie zaawansowania technologicznego. Obejmując naukę teoretycznego i praktycznego stosowania nowych rozwiązań technicznych, urządzeń i materiałów zduńskich, przygotuje do umiejętności budowy współczesnych pieców pokojowych – piecokominków, umożliwiających ich wykorzystywanie jako instalacji głównego, stabilnego i niezależnego ogrzewania budynków mieszkalnych.

Szkoła budowy piecowych instalacji głównego ogrzewania domów drewnem 

Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych po przerwie spowodowanej pandemią, wznawia organizację nowego cyklu Szkoły zduńskiej w formie Kursu przysposobienia dorosłych, chcących przekwalifikować się do wykonywania zawodu zduna lub chcących poszerzyć i odnowić swoją dotychczasową wiedzę o umiejętność wykonywania zawodu na dzisiejszym poziomie zaawansowania technologicznego. Obejmując naukę teoretycznego i praktycznego stosowania nowych rozwiązań technicznych, urządzeń i materiałów zduńskich, przygotuje do umiejętności budowy współczesnych pieców pokojowych – piecokominków, umożliwiających ich wykorzystywanie jako instalacji głównego, stabilnego i niezależnego ogrzewania budynków mieszkalnych.

Cech realizuje w ten sposób, swój podstawowy cel przywrócenia zawodowi zduna właściwego miejsca w krajowym miksie energetycznym, co jest niezwykle pilnym zadaniem ze względu na realizowaną obecnie transformację energetyczną w kierunku zwiększenia wytwarzania neutralnej klimatycznie energii ze źródeł odnawialnych OZE, a także ze względu na sytuacje polityczną wpływającą na znaczny  wzrost kosztów ogrzewania opartych o źródła kopalne czy ciepło sieciowe. To wielka szansa dla rozwoju zduństwa, gdyż ciepło wytwarzane z drewna w budowanych przez zdunów piecach, może zapewnić mieszkańcom zarówno dostęp do najtańszego ogrzewania, jak i poszukiwaną w dzisiejszej sytuacji politycznej stabilność i niezależność od pogody, dopływu prądu, awarii sieci czy dostaw paliw.

Ponadto niespotykaną wcześniej szansę dla rozwoju i przywrócenia zduństwu należnego mu miejsca (podobnie jak to ma miejsce w wielu innych krajach europejskich), stwarzają dziś wszelkie ruchy proekologiczne i działania władz lokalnych, które w celu ochrony i poprawy jakości powietrza, wprowadzają ograniczenia stosowania do indywidualnego ogrzewania domów kopalnych źródeł energii – głównie węgla. Współczesne rzemiosło zduńskie oparte na stosowaniu najbardziej zaawansowanych technologii budowy akumulacyjnych pieców pokojowych wytwarzających ciepło wyłącznie z biomasy drzewnej –czyli OZE, w tej sytuacji w najskuteczniejszy sposób może przyczynić się do szybszej wymiany starych „kopciuchów” węglowych, umożliwiając w ten sposób zastąpienie węgla, biomasą drzewną. Upowszechnienie i objęcie również systemami wsparcia zamiany „kopciuchów” na nowoczesne piece oparte wyłącznie o stosowanie biomasy drzewnej – w miejsce tradycyjnego węgla, pozwoliłoby Państwu w sposób najtańszy i najszybszy spełnić narzucone wymagania Europejskiego Zielonego Ładu, a zdunom przywrócić niezwykle szeroki rynek.

Do zaspokojenia tych potrzeb, konieczne będzie zatem w najbliższym czasie zdecydowane zwiększenie liczby uczniów tego rzemiosła. Oprócz zwiększenia liczby klas zduńskich w prowadzonych przez Samorządy czy Izby Rzemieślnicze szkołach branżowych dla młodocianych, potrzeba będzie również przywrócenia organizacji różnego typu Kursów dokształcania i przekwalifikowania zawodowego dorosłych, prowadzonych przez organizacje rzemieślnicze. Jest to niezwykle istotne wobec spodziewanego wkrótce nieuchronnego przywrócenia także w naszym kraju (tak jak w innych krajach europejskich) wymogu posiadania uprawniających do wykonywania rzemiosła zduńskiego, potwierdzonych w cechach kwalifikacji zawodowych (zdania egzaminów zduńskich na zasadach obowiązującego prawa państwowego o szkolnictwie  branżowym).

Realizacji tych wyzwań ma służyć organizowana przez Cech w Krakowie Roczna Szkoła Zduńska A.D. 2022 -2023, której tematem przewodnim będzie zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie budowy instalacji głównego ogrzewania domów, współczesnymi piecami pokojowymi na biomasę drzewną.

Możliwość zapisu do udziału w szkole dedykujemy:

– dla osób z branży z minimum kilkuletnim doświadczeniem w budowie kominków,

– dla osób z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu tradycyjnych materiałów i technologii zduńskich.

Szkolenie będzie odbywać się w formie:

Dwudniowa sesja (poniedziałek/wtorek) raz w miesiącu przez cały rok szkolny + zadania praktyczne (w zakładzie zduńskim) do realizacji w okresie miesięcznym (sponsorowane).

Na zajęciach wspólnych – grupowych, oprócz przekazu wiedzy teoretycznej będzie omawiać się, projektować i przygotowywać praktyczne realizacje wykonywane przez uczestników w ciągu miesiąca w wybranych technologiach i materiałach (różnych obecnych na rynku Producentów).

Roczna Szkoła przygotowuje do fachowego i zawodowego wykonywania robót zduńskich, tak w zakresie budowy kominków akumulacyjnych, jak przede wszystkim budowy różnego typu współczesnych pieców pokojowych tzw. piecokominków. Swym rozszerzonym programem godzin lekcyjnych (160) przygotowuje równocześnie do zdania egzaminu zawodowego czeladniczego lub mistrzowskiego, oraz daje podstawę do uzyskania certyfikatu w zawodzie zdun.

Szczegółowe warunki uczestnictwa będą podane indywidualnie po zaakceptowaniu i przyjęciu zgłoszenia Kandydata. Zgłoszenia do udziału można kierować do biura Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych w Krakowie ul. Balicka 320 email: m.cech@zduni.eu.

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.