Walne Zgromadzenie Cechu

7 czerwca, w siedzibie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyło się Walne Zgromadzenie Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych.

W jego trakcie odbyły się wybory nowego zarządu. Na 4-letnią kadencję zostali wybrani:

Starszy Cechu – Jacek Ręka

Podstarszy Cechu – Krzysztof Jaśko

Podstarszy Cechu – Paweł Karnia

Sekretarz – Daniel Jaśko

Skarbnik – Krzysztof Jawień

Natomiast do komisji rewizyjnej zostali wybrani:

Przewodniczący komisji – Krzysztof Pawłowicz

Członek komisji – Maciej Niemczyk

Członek komisji – Roman Matoń

Powodzenia! Z kolei, poprzedniemu zarządowi i członkom komisji rewizyjnej gratulujemy uzyskania absolutorium i dziękujemy za wykonaną pracę!

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.