Zjazd Delegatów Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

W pięknej sali Cechu Rzemiosł Spożywczych “Na Kotłowem” w Krakowie, w czwartek 21 września 2023 roku, odbył się Zjazd Delegatów Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Był to Zjazd Sprawozdawczy z działalności Prezesa, Zarządu i Izby za rok 2022.

W obradach udział wzięli również przedstawiciele zarządu Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych – Starszy Jacek Ręka, Podstarszy Paweł Karnia i Sekretarz Daniel Jaśko. W ramach dyskusji przedstawiono m.in. sprawozdanie finansowe Izby za 2022 rok i omówiono plan finansowy na 2023 rok, a także – jednogłośnie i bez dodatkowych uwag – udzielono Prezesowi Januszowi Kowalskiemu i Zarządowi Izby absolutorium za 2022 rok.

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.