13
wrz

Odpowiedź Cechu na publikację z Kominki Pro

Uwagi branży rzemiosła zduńskiego do informacji opublikowanej w Kominki Pro nr 3/2022 (49) pt.„Kominek jest EKO – wyniki badań emisji” na str. 58-59 Podane informacje mogą czytelnika wprowadzić w błąd i nie możemy na to nie zareagować. Chcąc podkreślić wiarygodność przekazu, w pierwszym zdaniu artykułu sugeruje się czytelnikom, że przeprowadzający badania Instytut (IChPW) jest „najważniejszym…

13
wrz

Opinia o Raporcie z badań IChPW

Opracował Dr inż. Michał Sułkowski MCZiZP Raport z badań pt: Przeprowadzenie badań emisji dla wkładu kominkowego w rzeczywistych warunkach eksploatacji (03.2022 - Zabrze IChPW) został opracowany przez zespół pod kierownictwem dr inż. Katarzyny Matuszek na zlecenie firmy HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Kasprzaka 6F, 66-400 Gorzów Wlkp. Wkład…

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.