Odpowiedź Cechu na publikację z Kominki Pro

Uwagi branży rzemiosła zduńskiego do informacji opublikowanej w Kominki Pro nr 3/2022 (49) pt.„Kominek jest EKO – wyniki badań emisji” na str. 58-59

Podane informacje mogą czytelnika wprowadzić w błąd i nie możemy na to nie zareagować.

Chcąc podkreślić wiarygodność przekazu, w pierwszym zdaniu artykułu sugeruje się czytelnikom, że przeprowadzający badania Instytut (IChPW) jest „najważniejszym instytutem” – co jest prawdą, jeżeli dotyczy to badań paliw kopalnych – węgla lub kotłów, ale niestety już nie badań ogrzewaczy pomieszczeń zasilanych drewnem. Nie kwestionujemy wyników przeprowadzonych badań i cieszymy się z potwierdzenia faktu, że zaawansowane konstrukcje wkładów kominkowych również w warunkach rzeczywistych spełniają z tak wielkim zapasem kryteria Ekoprojektu i dlatego nie można w żaden sposób przypisywać im wpływu na zanieczyszczanie powietrza czy na pogarszanie zdrowia mieszkańców. Niestety, obok tej informacji autorzy opracowania postanowili przemycić także niezwykle groźną dla branży i całkowicie nieprawdziwą informację, jakoby to stare piece i kominki, które nie spełniają jeszcze kryteriów Ekoprojektu, miały tak wysoki poziom emisji pyłów, że z tego tytułu uzasadniane było wprowadzanie wszelkich zakazów palenia drewnem – z krakowskim totalnym zakazem jego stosowania włącznie.

W tym celu w opublikowanym opracowaniu prezentującym wyniki emisji zanieczyszczeń osiągane przez nowoczesne wkłady kominkowe, dokonano skandalicznej manipulacji. Niskie poziomy emisji z badań zaawansowanych konstrukcji wkładów kominkowych zleconych przez Firmę Hajduk i OSKP, zestawiono dla porównania w sposób błędny ze wskaźnikami emisji pyłu, które przytoczono na poziomie 800 i 550 g/GJ. Pozornie wydawać by się mogło, iż chciano podkreślić, że skoro różnica jest tak znacząca, to nowoczesne wkłady są w tej perspektywie niemal idealne. To oczywiście prawda, jednak prawdziwą intencją autorów prezentujących badania było zupełnie coś innego. Po raz kolejny, cynicznie, ignorując wyniki najnowszych opracowań eksperckich, usiłowano – i to na forum branżowego, kominkowego czasopisma – przemycić „fake newsa”, że emisja pyłów ze wszystkich nie spełniających jeszcze Ekoprojektu pieców i kominków jest aż tak wysoka. Przytaczając na wykresie wartość 800 g/GJ uzyskaną w badaniach metodą „z kondensatem”, porównano ją z wartościami uzyskanymi w zupełnie innej metodzie badawczej zastosowanej przy badaniu opisanych w opracowaniu urządzeń – czyli metodzie „bez kondensatu”. Zestawiając wartość 800 z uzyskaną wartością 16 czy 24 g/GJ pyłu, dokonano ewidentnej manipulacji i błędu metodologicznego i to tak istotnego, że w normalnym kraju wyeliminowałoby to autora z kręgu uznanych i wiarygodnych ekspertów. Niestety, dziwna potrzeba podtrzymania na siłę „przyjętych” w Polsce i stosowanych tak wysokich poziomów emisji pyłów, okazuje się chyba ważniejszą niż zwykła uczciwość naukowca. Jeżeli mimo tak szeroko już udokumentowanych opracowań eksperckich wykazujących źródła błędnego przyjmowania w naszym kraju tak wysokich wartości emisyjności starszych – a zarazem najliczniejszych na rynku – pieców i kominków, nadal powiela się z premedytacją taki „błąd”, to można przypuszczać, że „komuś” bardzo, ale to bardzo na tym zależy. Tak wysoki wskaźnik emisji pyłów – i to dla większości użytkowanych pieców i kominków – staje się bowiem niezwykle wygodnym pretekstem do wprowadzania ograniczeń stosowania tej najstarszej i najpowszechniejszej w całej Europie technologii indywidualnego ogrzewania domów neutralnym klimatycznie i najtańszym OZE z lokalnie dostępnego drewna.

Jak długo mamy jeszcze tolerować brutalnych lobbystów próbujących na podstawie tak wysokich wskaźników wyeliminować z rynku tę technologię OZE (by z dotacji wykluczyć piece i kominki)? Jeżeli następnie tak wysoki wskaźnik przyjmuje się do modelowania i obliczeń wysokości emisji pyłów w każdym lokalnym programie ochrony powietrza (POP), to nie powinniśmy się dziwić, że w konsekwencji uchwalane są ograniczenia czy wręcz zakazy palenia drewnem w piecach i kominkach. My pokazujemy, że nowoczesne kominki są EKO, a oni – i to z mocą urzędową – przyjmują, że wszystkie pozostałe – czyli zdecydowana większość – emituje pyły na poziomie 50 razy wyższym. Jeżeli taki przekaz bez protestu branży nadal będzie funkcjonował w przekazie publicznym i nadal będzie powielany w prasie i mediach, to wkrótce wszyscy, którzy chcą oddychać czystym powietrzem, będą również domagać się zakazu palenia drewnem w piecach i kominkach.

Krajowy wskaźnik emisji pyłów nie jest tworzony na podstawie emisyjności tylko nowych, zaawansowanych technologicznie wkładów kominkowych i piecowych. Dla jego określenia uwzględnia się wszystkie obecne na rynku piece i kominki. Dlatego jako branża związana ze spalaniem drewna w domowych piecach i kominkach, nie możemy dopuścić do uporczywego publikowania i stosowania błędnie przyjętych, tak skandalicznie zawyżonych wskaźników emisji pyłu z budowanych przez naszą branżę urządzeń. Musimy jednym głosem domagać się określenia tych wskaźników emisji na rzeczywistym poziomie, zgodnym z prawdziwymi wynikami z typowych dla Polski ogrzewaczy pomieszczeń i wyrażonymi w wartościach i jednostkach zgodnie z obowiązującymi dla ogrzewaczy pomieszczeń normami.

Szczegółowe uwagi eksperckie branży zduńskiej odnośnie przedstawionych wyników badań i porównywania ich z przyjętymi wadliwie wskaźnikami zobacz na http://zduni.eu/opinia-o-raporcie-z-badan-ichpw oraz http://zduni.eu/ekspertyza.

Gdy dziś w obliczu kryzysu energetycznego i nadchodzącej zimy, tak gwałtownie poszukujemy zapewniającego stabilność i niezależność energetyczną odnawialnego źródła energii do indywidualnego ogrzewania naszych domów, to tym bardziej nie możemy zezwolić, by nadal publikowane były fałszywe informacje deprecjonujące biomasę i uzasadniające konieczność ograniczenia czy wykluczenia stosowania drewna do ogrzewania naszych domów, pod bezzasadnym i kuriozalnym pretekstem szkodliwości dla zdrowia i środowiska przez emisję pyłów na poziomie 800 czy 550 g/GJ.

W imieniu Zarządu MCZiZP

Jacek Ręka

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.