Petycja do Wojewody Małopolskiego

Petycja do Wojewody Małopolskiego

W minionym tygodniu Cech przygotował i złożył wspólnie z rzemieślnikami z Krakowskiej Izby Rzemieślniczej nową Petycję do Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, w której z poparciem całego małopolskiego rzemiosła,  zwraca się o  zmianę tzw. Krakowskiej uchwały antysmogowej,  która wprowadziła 16. 01. 2016 r. całkowity zakaz spalania węgla a również drewna na obszarze miasta Krakowa. Zduni z poparciem innych rzemieślników, domagają się w niej pilnego przywrócenia możliwości palenia drewnem w piecach i kominkach, pod warunkiem spełniania przez nie w praktyce użytkowania, obowiązujących dziś wymogów  w zakresie efektywności i emisyjności spalania. W oparciu o merytoryczne argumenty zawarte  w przygotowanym przez ekspertów uzasadnieniu Petycji, Cech i krakowskie rzemiosło wychodzi w ten sposób  naprzeciw powszechnej  społecznej potrzebie zwiększenia dostępu mieszkańców do najtańszej technologii OZE poprzez ogrzewanie domów mieszkalnych drewnem – biomasą drzewną. W spowodowanej wojną na Ukrainie sytuacji, aż nadto wyraźnie ukazała się konieczność dostępu do systemu ogrzewania całkowicie niezależnego od dopływu energii sieciowej z prądu czy gazu GZ,  gwarantującego pełną niezależność i bezpieczeństwo energetyczne.

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.